Biologická dostupnosť doplnkov stravy z blahodárných húb

Keď si kupujete doplnok stravy, automaticky predpokladáte, že vám jeho užívanie prospeje. Tento predpoklad ale nie je vždy oprávnený: mnoho doplnkov totiž neobsahuje vôbec žiadne biologicky dostupné aktívne látky alebo ich obsahuje len v obmedzenom množstve. („Biologická dostupnosť“ znamená, že ľudské telo dokáže látku stráviť a vstrebať.) Priemerný spotrebiteľ sa o obmedzenej biologickej dostupnosti nedozvie (táto informácia nie je nikdy uvedená na etikete doplnku stravy), a tedy v podstate vyhadzuje peniaze von oknom. K príkladom látok s obmedzenou alebo nulovou biologickou dostupnosťou patria mj. resveratrol, extrakt zo zeleného čaju (ECGC) či kyselina betulínová.

V tomto článku sa budeme zaoberať celou skupinu doplnkov, ktoré sú z veľkej časti k ničomu, pokiaľ neboli patrične spracované: doplnky z látokých húb (predávané vo forme kapslí, prášku, tabliet a vodných roztokov / tinktúr). Blahodarné huby si v posledných desiatich rokoch získali veľkú popularitu, v neposlednom rade vďaka „zdravotným guruom“, ako sú David Wolfe, Cass Ingram a Daniel Vitalis.K populárnym látokým hubám patrí napríklad reishi (lesklokôrovka lesklá), chaga (ryšavec šikmý), cordyceps (húsenica čínska), maitake (trsovnica lupeňovitá) alebo coriolus (trúdnikovec pestrý). Aby sme prešli priamo k záveru: ak nie sú huby (či už čerstvé alebo sušené) podrobené procesu extrakcie, sú pre väčšinu ľudí v podstate nestráviteľné a po ich konzumácii nezaznamenáte žiadne významné ozdravné účinky. Väčšina prípravkov z húb na trhu pritom nie je vyrábaná extrakciou. Biologická dostupnosť účinných látok je u nich prinajlepšom nízka (cca. tridsaťkrát až päťdesiatkrát nižšia ako u skutočného extraktu) a výraz „extrakt“ alebo „výťažok“ sa často používa klamlivým spôsobom.

Odborný kontext

Príčinou obmedzenej biologickej dostupnosti je skutočnosť, že bunky húb obsahujú chitín, teda látku, z ktorej sa skladá tiež vonkajšia časť tela hmyzu, homárov alebo krabov. Chitín je najtvrdší čisto prírodný materiál, ktorý ľudstvo pozná. Biologicky aktívne a terapeuticky zaujímavé zložky látokých húb sú zamknuté za chitínovými bunkovými stenami. „Zamknuté“ je pritom kľúčové slovo. Ľudia chitín nemôžu náležite stráviť – enzým chitináza, ktorý chitín rozkladá, nie je v našej žalúdočnej kyseline príliš aktívny. Donedávna sa dokonca malo za to, že v nej úplne chýba. V rámci jednej malej štúdie bola skúmaná aktivita chitinázy v skupine 25 mladých mužov. Výsledky je možné stručne zhrnúť tak, že len u 20 % z 25 subjektov bola zistená vysoká aktivita chitinázy. U ďalších 20 % bola zistená aktivita nulová. U zvyšných 60 % bola aktivita chitinázy nízka. Je teda jasné, že keď si chcete byť istí dosiahnutím požadovaných terapeutických účinkov, nebudete hazardovať a zvolíte extrakt.

banky s extraktom

Terapeutické účinky húb, ktoré neboli podrobené extrakcii, sú preto prinajlepšom nepredvídateľné, ak nie zanedbateľné.  Práve z tohto dôvodu tiež systémy tradičnej medicíny, ktoré majú látoké huby vo svojom repertoári (napríklad tradičná čínska medicína), používajú tieto huby výhradne vo forme odvarov, čajov alebo polievok, a nikdy nie sušené alebo v prášku, v tinktúrach, a ani v surovej forme. Vo  vedeckom výskume, ktorý má pre marketing prípravkov z húb kľúčový význam, sa používajú vždy extrakty.

Postupy extrakcie

Najbežnejšou a najlacnejšou metódou extrakcie je extrakcia horúcou vodou: pri nej horúca voda „rozpustí“ chitín a uvoľní biologicky aktívne zložky, ktoré sú rozpustné vo vode. Najvyššia výťažnosť biologicky aktívnych látok sa dosiahne pri použití vysokej teploty v spojení s vysokým tlakom (99–189 ºC a tlak až 345 kilopascalov, aby sa zamedzilo rozpadu molekulárnej štruktúry biologicky aktívnych zložiek). V prípade sofistikovanejších prípravkov z húb sa ako druhý krok uplatní extrakcia horúcim etanolom. Jej prostredníctvom sa uvoľnia aj látky nerozpustné vo vode – ak sa použije aj tento krok, stanú sa biologicky dostupnými prakticky všetky biologicky aktívne látky. To však nesmieme zamieňať za alkoholovú tinktúru: keď sa do alkoholu iba nasype hubový prášok, účinok nebude veľký. Na rozdiel od celulózy (bylinné prípravky) sa totiž chitín v alkohole nerozkladá. Tieto odborné znalosti väčšina spotrebiteľov nemá. K dispozícii je len etiketa s údajmi o doplnku stravy a webová stránka alebo brožúra plná propagačných tvrdení. Stručne povedané: etikete môžete veriť (preháňať alebo klamať sa na nej zo zákona nesmie). V druhom prípade ide ale prevažne o marketingové tvrdenia, ktoré môžu byť v rôznej miere pravdivé alebo nepravdivé.

Etiketa s údajmi o doplnku stravy Chaga GOLD spoločnosti Aloha Medicinals: toto nie je extrakt, ale len prášok v kapsliach.

údaje o doplnku stravy Chaga gold

Na sto percent istí, že sa jedná o skutočný extrakt, si môžete byť len v prípade, že etiketa obsahuje údaje ako „40 % polysacharidov“, „10 mg ergosterolu“ nebo „2 % kyseliny betulínovej“. Obecná tvrzení typu „Obsahuje veľké množstvo betaglukánov“, „Viac ako 200 fytonutrientov!“ či „Obsahuje PSP/PSK“ nájdeme iba na prípravkoch, ktoré neboli vyrobené extrakciou – na skutočných extraktoch sú vždy uvedené presné čísla. Jednak preto, že tam uvedené byť môžu, ale tiež preto, že tak výrobky získavajú jedinečný predajný argument (USP). Prípravky z húb vyrobené inak ako extrakciou sa veľmi ťažko analyzujú.

Skutočne extrakt?

Okrem toho môže byť použitie výrazu „extrakt“ alebo „výťažok“  veľmi zavádzajúci. Autentické extrakty z húb sú zvyčajne výsledkom extrakcie za použitia rozpúšťadla (horúcej vody, prípadne tiež horúceho etanolu). Biologicky aktívne látky sa uvoľnia, rozriedia a koncentrujú v rozpúšťadle a následne sa izolujú. Narazili sme ale na niekoľko „extraktov“, na ktorých bolo uvedené napríklad „extrakt 10:1“. Takáto informácia je zavádzajúca, pretože v podstate označuje zmenšenie množstva či objemu usušením alebo skoncentrovaním. 

Bez upresnenia obsahu biologicky aktívnych látok, ktorý je popísaný vyššie, ju nie je možné považovať za údaj o sile/účinnosti prípravku. V tomto konkrétnom prípade môžeme konštatovať, že napr. 10:1 znamená, že ide jednoducho o usušenú hubu rozdrvenú na prášok: huby bývajú približne z 90 % tvorené vodou, takže dokonale usušená huba sa zmenší na 10 % svojej pôvodnej hmotnosti. Podobný údaj o sile nájdeme na všetkých bylinných tinktúrach, ale huby nie sú byliny a na rozdiel od sušených bylín sa nerozpúšťajú v alkohole, ani studenej vode.

Etiketa s údajmi o doplnku stravy Chaga Full Spectrum spoločnosti Planetary Herbals: toto nie je extrakt, ale len prášok v kapsliach.

údaje o doplnku stravy Chaga Full Spectrum

Etiketa s údajmi o doplnku stravy Super Coriolus spoločnosti Mushroom Wisdom. Zdá sa, že všetky jej výrobky sú kombináciou extraktu z huby maitake (trsovnica lupeňovitá) a koncentrovaného sušeného prášku z inej huby, v tomto prípade Coriolus versicolor (trúdnikovec pestrý). V jednej kapsli o hmotnosti 1 000 mg je možné za biologicky aktívnu považovať iba 10 mg (10 % proteoglukánu).

údaje o doplnku stravy Super Coriolus

Záver

Dospeli sme k záveru, že väčšina predávaných prípravkov z húb nie je výsledkom extrakcie. Sú to prevažne nestráviteľné výrobky, ktorých konzumácia nevedie k žiadnym významným censored účinkom. Že nejde o extrakty, sa niektorí predajcovia dokonca snažia vydávať za prednosť [„Expozícia (…) vysokým teplotám ničí mnoho zaujímavých metabolitov. Našou filozofiou je, že synergický účinok všetkých živín v surovom stave prekoná umelo upravené, izolované účinky niekoľkých živín.“ – z webových stránok The Longevity Warehouse]. To je zaujímavá filozofia – až na to, že ani jednu z týchto živín nemôžete náležite stráviť.

INFO-ICON

Zhrnutie: Ako postupovať pri výbere prípravku

  • Produkt by mal byť získaný dvojitou extrakciou z tela zrelej huby.
  • Produkt by mal obsahovať dostatočné množstvo polysacharidov (u cordycepsu potom okrem polysacharidov tiež dostatočné množstvo manitolu). Nerozhoduje pomer extrakcie (napr.10:1), ale vždy absolútna hodnota polysacharidov.
  • Veľmi vhodnou alternatívou je kombinovať extrakt so spórovým práškom z Duanwood Red Reishi. Tak sa celkový účinok Reishi zosilňuje.
  • Reishi by mala byť pestovaná prirodzeným spôsobom tj. 12 mesiacov na kmeňoch – Duanwood Reishi. Rýchlené huby majú nižšiu účinnosť.
  • Cordyceps by mal byť pestovaný v podmienkach simulujúcich prirodzené prostredie – vysokú nadmorskú výšku (tlak, teplota, vlhkosť atď.)
  • Tobolky by mali obsahovať iba čistý extraktbez plnidiel a prídavných látok.bez plnidel a přídavných látek.

Štandard produktov Superionherbs

pôvod kvality doplnkov stravy Superionherbs

Vďaka tomuto článku sa už ani vy nenecháte napáliť. K správnemu rozhodnutiu vám pomôže etiketa s údajmi o doplnku stravy. S týmto článkom súvisí článok: Ako si vybrať najlepší prípravok z húb

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farmakokinetika
http://www.supplement-facts.org/2012-6.php#.W3kqxjEyVPZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *