Hrboľnačka černastá – Boletopsis leucomelaena

Boletopsis leucomelaena je huba v češtine tiež známa pod názvom hrbolatka černobílá. V Česku sa jedná o veľmi vzácnu hubu, je zaradená v Červenom zozname medzi kriticky ohrozené druhy húb. Preto sa nezbiera. Od augusta do novembra sa objavuje v ihličnatých lesoch, predovšetkým pod smrekmi, výnimočne pod jedľami.

Hrboľnačka černastá rastie osamotene alebo v skupinách. Huba je veľmi podobná príbuznej boletopsis grisee (hrboľnačkou sivou), ale tá väčšinou rastie pod borovicami. Niekedy sa v severoamerických textoch uvádza názov Boletopsis subsquamosa, ktorý ale zahŕňa obe huby.

Medicinálna huba hrboľnačka černastá

Vzácna huba z radu pečiarkotvarých má mäsitý, tmavo sivý až čierny, ako už názov hovorí, hrboľatý klobúk. Rúrky sú väčšinou biele, niekedy sa objavuje slabo ružový odtieň. Hlúbik je tmavo sivý. Dužina je tuhá a biela, keď sa rozreže, zružovie. Jemne vonia a má mierne horkú chuť.

Hrboľnačku černastú popísal v roku 1801 priekopník mykológie Christian Hendrik Persoon ako Boletus leucomelas. Názov Boletopsis dal hube švajčiarsky mykológ Victor Fayod v roku 1889. Boletopsis rastie v oblasti severozápadného Pacifiku v Severnej Amerike, v Japonsku a v celej Európe – zvlášť dobre sa jej darí v Škandinávii.

Ďalšie názvy huby

V angličtine sa používa názov Black falsebolete, vo francúzštine sa objavuje podoba Boletopsis noir et blanc, v Japonsku sa hube hovorí Kurokawa, v nórčine sa môžeme stretnúť s výrazom Gråkjuke.

Látky obsiahnuté v hrboľnačke černastej

V hube boli objavené aromatické uhľovodíky terfenyly a rôzne terfenylové zlúčeniny, ktoré vykazujú inhibičnú aktivitu 5-lipoxygenázy (Takahashi et al., 1992). Z lektínov bol nájdený Boletopsis leucomelaena lectin (BLL), proteín 15 kDa s určitou podobnosťou s lektínom pečiarky dvojvýtrusnej (Agaricus bisporus). Bolo zistené, že tento lektín vyvoláva apoptózu u buniek ľudskej leukémie (Koyama et al., 2002).

Tradičné použitie huby

Traduje sa, že huba má proticensored účinky a pôsobí antioxidačne.

Pretože sa hrboľnačka černastá vyskytuje v prírode veľmi zriedka, pestuje sa umelo.

Zdroj:

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/109/014978.pdf?seek=1373454249
Watling R, Milne J. (2008). “The identity of European and North American Boletopsis spp. (Basidiomycota; Thelephorales, Boletopsidaceae)” (PDF). North American Fungi. 3 (7): 5–15
Koyama Y, Katsuno Y, Miyoshi N, Hayakawa S, Mita T, Muto H, Isemura S, Aoyagi Y, Isemura M. Apoptosis induction by lectin isolated from the mushroom Boletopsis leucomelas in U937 cells.Biosci Biotechnol Biochem. 2002 66(4):784-9.
Shannon Berch, Kang-Hyeon Ka, Hyun Park, Richard S. Winder. Development and potential of the cultivated and wild-harvested mushroom industries in the Republic of Korea and British Columbia. https://www.researchgate.net/publication/237286075_Development_and_potential_of_the_cultivated_and_wild-harvested_mushroom_industries_in_the_Republic_of_Korea_and_British_Columbia