RNDr. Mária Kropáčková

Doktorka Mitochondriálnej a Bioregulačnej Medicíny. Jeden z predných odborníkov na mitochondriálnu a bioregulačnú medicínu. Špecializuje sa na liečbu ochorení srdca a kardiovaskulárneho systému.

rndr-kropackova

1) poradňa a prevencia kardiovaskulárnych ochorení

2) komplexné neinvazívne vyšetrenie metódou bunkovej medicíny certifikovanou pre medicínske využitie

3) návrh a komplexné riešenie zdravotného stavu prírodnými produktami

4) poradňa dietolólogie

5) návrh komplexnej úpravy životného štýlu

6) fyzioterapia, regenerácia, a rekondícia

Univerzita Komenského v Bratislave Doktorát Mikrobiológia, Fakulta Molekulárnej Biológie, 1983

1975 – 1980 Mikrobiológia a molekulárna biológia Univerzita Komenského v Bratislave Magisterský titul, Fakulta Prírodných Vied, 1980

RNDr. Mária Kropáčková
Centrum ZDRAVÉ SRDCE
Zelený pruh 95/97 (KUTA centrum)
147 00 PRAHA 4
tel. +420 608 213 931

..

Hlavným zameraním Dr. Márie Kropáčkovej je Bioregulačná a Mitochondriálna Medicína, ktorej poslaním je prevencia a ošetrenie na bunkovej úrovni. Táto medicína predstavuje mimoriadny súhrn konvenčnej a alternatívnej medicíny, vďaka ktorej je Dr. Kropáčková schopná liečiť svojich pacientov pomocou modernej technológie klasickej medicíny a najnovších vedeckých poznatkov týkajúcich sa alternatívnej terapie a prírodnej medicíny. K svojej práci používa Dr. Kropáčková moderné diagnostické prístrojové vybavenie  Kardivar, na vyšetrenie variability srdcového rytmu a Heart Vue, na priestorové zobrazenie a vyšetrenie srdca. Tieto metódy umožňujú vyhodnotiť nielen stav kardiovaskulárneho systému a zaťaženie myokardu, ale aj zdravotný stav vnútorných orgánov.