Tag Archives: Alzheimer

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění

Dochází při něm k odumírání nervových buněk v mozkové hemisféře a k atrofii mozkové tkáně. Nemoc začíná velmi pomalu, nenápadně. Nemocný si přestává pamatovat, přestává být schopen logicky uvažovat, komunikovat, postupně ztrácí návyky a dovednosti.

Alzheimer se může stát, že si počínajících poruch všimne dříve okolí. funkcí. Ve většině případů bývá postižena nejprve paměť krátkodobá, až teprve s progresí choroby dochází k poškození paměti dlouhodobé.

V posledních stádiích onemocnění dochází k úplné ztrátě paměti, intelektu, soudnosti, myšlení a nemocný je nesoběstačný a plně závislý na péči druhé osoby, zdravotní ošetřovatelské a rehabilitační péči.

Nemoc se projevuje ztrátou iniciativy, problémy s vykonáváním běžných domácích úkolů, jsou přítomny poruchy řeči a plynulého vyjadřování, zhoršená orientace, problémy při oblékání, změny osobnosti, nálady a chování a další.