Tag Archives: Alzheimer

Články o stimuláciu mozgu s Alzheimerom

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza k odumieraniu nervových buniek v mozgovej hemisfére a k atrofii mozgového tkaniva. Choroba začína veľmi pomaly a nenápadne. Chorý zabúda, prestáva byť schopný logicky uvažovať, komunikovať, postupne stráca návyky a zručnosť.

Väčšinou býva postihnutá pamäť krátkodobá, až s vývojom choroby dochádza k poškodeniu pamäte dlhodobej. Choroba sa prejavuje stratou iniciatívy, problémami s vykonávaním bežných domácich úloh, pacient ťažšie hovorí a zle sa vyjadruje, má zhoršenú orientáciu, problémy pri obliekaní, mení sa mu osobnosť, nálady a chovanie.

V posledných štádiách ochorenia dochádza k úplnej strate pamäte, intelektu, súdnosti, myslenia a chorý nie je sebestačný, je plne závislý na starostlivosti druhej osoby a na rehabilitačnej starostlivosti.

Alzheimerova choroba je príčinou straty pamäte, intelektu. Bráňte sa jej prejavom účinnými produktmi