Téma: Alzheimer

Články o stimuláciu mozgu s Alzheimerom

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza k odumieraniu nervových buniek v mozgovej hemisfére a k atrofii mozgového tkaniva. Choroba začína veľmi pomaly a nenápadne. Chorý zabúda, prestáva byť schopný logicky uvažovať, komunikovať, postupne stráca návyky a zručnosť.

Väčšinou býva postihnutá pamäť krátkodobá, až s vývojom choroby dochádza k poškodeniu pamäte dlhodobej. Choroba sa prejavuje stratou iniciatívy, problémami s vykonávaním bežných domácich úloh, pacient ťažšie hovorí a zle sa vyjadruje, má zhoršenú orientáciu, problémy pri obliekaní, mení sa mu osobnosť, nálady a chovanie.

V posledných štádiách ochorenia dochádza k úplnej strate pamäte, intelektu, súdnosti, myslenia a chorý nie je sebestačný, je plne závislý na starostlivosti druhej osoby a na rehabilitačnej starostlivosti.

Alzheimerova choroba je príčinou straty pamäte, intelektu. Bráňte sa jej prejavom účinnými produktmi

Neurologické účinky korálovca ježovitého (Hericium erinaceus)

ABSTRAKT Hericium erinaceus, jedlá huba bežne známa ako korálovec ježovitý, je od dávna využívaná v [...]

Korálovec ježovitý – blahodárné účinky

Korálovec ježatý Hericium erinaceus (korálovec ježatý, jamabušitake, 山伏茸, 猴头菇) je jedlá a léčivá houba ze [...]

Regenerácia mozgu – spôsob ako si udržať zdravie

Čo odhaľujú súčasné výskumy o hubách, nervovej sústave a neurologických ochoreniach? Tlkot srdca, rozpínanie a [...]

Hericium: huba, ktorá zlepšuje pamäť a náladu?

Huby obsahujú širokú škálu potenciálne blahodárných zlúčenín. Tým je známy celý rad húb, napríklad pečiarka [...]