Tag Archives: Imunita

Imunitní systém je velmi složitý mechanizmus

tvořený vzájemně koordinovanou činností obranných buněk (neutrofily, lymfocyty, makrofágy a mnohé další) a různých bílkovin (komplement, protilátky aj.). Které vedou k cílenému vyhledávání, označování. Likvidaci látek a buněk tělu cizích a kromě toho také buněk tělu vlastních, které se vymkly kontrolním mechanizmům organizmu (nádorové buňky).

Za poruchu imunity pak můžeme považovat narušení funkce jedné, či více složek tohoto systému. Hlavní důsledek je zřejmý – zhoršení schopnost bránit se infekcím. To pak vede nejen k častým infekcím, ale také k tomu, že organizmus není schopen bránit se i jinak relativně běžným.

Málo nebezpečným mikroorganizmům (např. vznik pneumocystózy, cytomegalovirových infekcí, nokardiózy, blastomykózy, histoplazmózy. Těžce probíhajících pseudomonádových infekcí). Infekce u postižených jsou proto časté a mívají těžší průběh než u jedinců s normální imunitou.

Kromě toho je u pacientů se sníženou imunitou z dlouhodobého hlediska častější výskyt nádorových onemocnění. Oslabenou imunitu mívají především děti, jejichž imunitní systém ještě není plně rozvinut, a senioři, u kterých je imunita už do jisté míry opotřebována.