Téma: TCM

Články o TCM (Tradičnej čínskej medicíne)

TCM / Tradičná čínska medicína je charakterizovaná holistickým prístupom, berie teda v úvahu ako anatomickú a fyziologickú stránku choroby, tak aj jej psychologický rozmer. Ako hlavnú metódu pre stanovenie diagnózy choroby a následného postupu používa tzv. diferenciálnu diagnostiku.

Postup nestanovuje paušálne podľa zistenej choroby, ale vždy ho určuje podľa chorobných syndrómov konkrétneho človeka v kontexte daných podmienok. Terapia môže byť priebežne menená.
Jedná sa o dynamický terapeutický systém. Medzi metódy bežne používanej liečby patria zásady správneho stravovania (čínska dietológia) a špecifický umiernený životný štýl vedúci k dlhovekosti, cvičenie (čchi-kung), ďalej masáže (napr. tuina), akupresúra, akupunktúra, moxovanie, bankovanie, podávanie bylín (fytoterapia).

Zistite viac o alternatívnej forme liečby, ktorá sa sústredí aj na psychologický rozmer choroby

6 tipov pre zdravú pečeň podľa TCM

Poznatky, ktoré si tu môžete prečítať, sú založené na mojom mnohoročnom skúmaní, experimentovaní a na mojej posadnutosti [...]

1 Comments

Zhan Zhuang – Cvičenie pre zdravie a vnútornú silu

Zhan Zhuang – Cvičenia pre zdravie a vnútornú silu Tradičná čínska medicína (TCM) sa formovala [...]

2 Comments

Ochrana pred censoredom obličiek

Obličky a tradičná čínska medicína Obličky predstavujú podľa tradičnej čínskej medicíny jeden zo zdrojov vytvárania [...]

Ako zlepšiť kvalitu krvi

Svoje zdravie môžeme transformovať tým, že organizmu pomôžeme zlepšiť kvalitu krvi. Pri vyhodnotení zdravotného stavu [...]

Cordyceps – Blahodárne huby z hôr

Huba CORDYCEPS – Blahodárne huby z hôr CORDYCEPS sinensis sa nie nadarmo po slovensky nazýva Húsenica [...]