Tag Archives: TCM

Články o TCM (Tradičnej čínskej medicíne)

TCM / Tradičná čínska medicína je charakterizovaná holistickým prístupom, berie teda v úvahu ako anatomickú a fyziologickú stránku choroby, tak aj jej psychologický rozmer. Ako hlavnú metódu pre stanovenie diagnózy choroby a následného postupu používa tzv. diferenciálnu diagnostiku.

Postup nestanovuje paušálne podľa zistenej choroby, ale vždy ho určuje podľa chorobných syndrómov konkrétneho človeka v kontexte daných podmienok. Terapia môže byť priebežne menená.
Jedná sa o dynamický terapeutický systém. Medzi metódy bežne používanej liečby patria zásady správneho stravovania (čínska dietológia) a špecifický umiernený životný štýl vedúci k dlhovekosti, cvičenie (čchi-kung), ďalej masáže (napr. tuina), akupresúra, akupunktúra, moxovanie, bankovanie, podávanie bylín (fytoterapia).

Zistite viac o alternatívnej forme liečby, ktorá sa sústredí aj na psychologický rozmer choroby