Vysoký krvný tlak – ktoré huby môžu pomôcť?

ČO ODHAĽUJE SÚČASNÝ VÝSKUM HÚB? ÚČINKY NA KRVNÝ TLAK Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je ochorenie, ktoré podľa Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) postihuje 1 z 3 dospelých. Vedie k tomu, že srdce pracuje viac ako normálne, a zvyšuje riziko mŕtvice, infarktu a tvorby aneuryzmy. Ako voda pretekajúca hadicou, krv v obehovej sústave vyvíja […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Vysoký krvný tlak – ktoré huby môžu pomôcť? 5/5 (2)

kreslené srdce a fonendoskop

ČO ODHAĽUJE SÚČASNÝ VÝSKUM HÚB?

ÚČINKY NA KRVNÝ TLAK

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je ochorenie, ktoré podľa Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) postihuje 1 z 3 dospelých. Vedie k tomu, že srdce pracuje viac ako normálne, a zvyšuje riziko mŕtvice, infarktu a tvorby aneuryzmy. Ako voda pretekajúca hadicou, krv v obehovej sústave vyvíja tlak na steny ciev. Zväčšenie objemu krvi alebo zmenšenie veľkosti cievy krvný tlak zvýši. Vysoký krvný cukor a nahromadenie cholesterolového plaku v tepnách môže zvýšiť krvný tlak, ale hypertenzia sa môže objaviť aj u jedincov so zdravou hladinou cukru a cholesterolu v obehovom systéme. Strava a cvičenie môžu krvný tlak ovplyvniť, ale na bunkovej a biochemickej úrovni je regulačným systémom renín-angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS). Antihypertenzné látkay navrhnuté pre liečbu hypertenzie často účinkujú na enzýmy v RAAS. Inhibíciou určitých enzýmov sa potlačí tvorba regulačných hormónov a krvný tlak sa zníži. Angiotenzín II sa považuje za jeden z najdôležitejších hormónov v RAAS. Jeho prítomnosť buď priamo alebo nepriamo podporuje reabsorpciu sodíka, zadržiavanie vody, vazokonstrikciu (zužovanie ciev) a zvýšený smäd a chuť na soľ. Angiotenzín II je ako vstupný otvor päťcestného ventilu. Na nižších úrovniach sa nemôže stať nič, pokiaľ je vstupný otvor uzatvorený. Otvorenie vstupu zvyšuje krvný tlak. Keď je ventil zatvorený, hypertenzia sa zmierni. Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) vytvára angiotenzín II; ten sám o sebe má schopnosť ventil otvoriť. Preto môžu mať látkay, ktoré potlačujú ACE, značné antihypertenzné účinky. Je zaujímavé, že niekoľko druhov húb obsahuje bioaktívne molekuly, ktoré môžu potlačiť ACE a predchádzať vytvoreniu angiotenzínu II. Podľa Centra pre výskum húb pri University of Malaya[1] by mohli molekuly v hubách fyzicky blokovať aktívne miesto ACE ako kus dreva zarazený do zámku. Štúdia publikovaná v Chemical and Pharmaceutical Bulletin[2] zistila, že triterpenoidy v hubách reishi sú inhibítormi ACE, ale iné štúdie preukázali, že malé bielkovinové reťazce v hubách majú tiež veľký vplyv. Boli prihlásené patenty na extrakciu a použitie antihypertenzných molekúl z hlivy ustricovej a vedci pracujú na optimalizácii výroby podobných molekúl z polničky topoľovej[3]. Nie všetky zaujímavé molekuly však cielia na ACE. Štúdie v skutočnosti ukázali, že bioaktívne zložky húb môžu krvný tlak znižovať tiež znížením akumulácie krvných doštičiek, tvorbou krvných zrazenín, hladinou krvného cukru a tvorbou cholesterolového plaku [4]. Zdá sa, že bioaktívne zložky niektorých húb majú antihypertenzné vlastnosti. Možnosť cielenia na RAAS a inhibíciu ACE sa zdá byť efektívnou stratégiou pre znižovanie krvného tlaku a nádejná je skutočnosť, že bielkoviny a triterpenoidy v hubách by mohli ovplyvňovať tento biochemický systém. Zdá sa však, že sa zapojuje mnoho faktorov a molekuly z húb môžu ovplyvňovať viac ako len RAAS. Mal by byť vykonaný ďalší výskum, aby sme lepšie pochopili tieto mechanizmy a účinnosť húb pri ovplyvňovaní krvného tlaku.

KĽÚČOVÉ POJMY:

Aneuryzma: Výduť v cievach, ktorá môžu prasknúť, keď sa nahromadí príliš tlaku. Angiotenzín II: Hlavný hormón v RAAS. Vytvára sa, keď sa angiotenzín I skráti pôsobením ACE. Angiotenzín II priamo alebo nepriamo podporuje reabsorpciu sodíka, zadržiavanie vody, vazokonstrikciu (zužovanie ciev) a zvýšený smäd a chuť na soľ. Pôsobenie angiotenzínu II zvyšuje krvný tlak. Angiotenzín konvertujúci enzým: Enzým, ktorý premieňa angiotenzín I na angiotenzín II. Bez ACE sa angiotenzín II nemôže vytvoriť. Antihypertenzné látkay často potlačujú ACE, aby predchádzali tvorbe angiotenzínu II a následnému hypertenznému pôsobeniu na nižších úrovniach. Antihypertenzné medikamenty: Medikamenty, ktoré majú účinky znižujúce krvný tlak. Enzýmy: Bielkoviny, ktoré katalyzujú reakcie znížením množstva energie potrebnej k tomu, aby reakcia prebehla. Ak by mali byť reakcie, ku ktorým v našich telách dochádza, zopakované v laboratóriu bez použitia enzýmov, mnoho z nich by vyžadovalo extrémne vysokú teplotu – energiu. Enzýmy sú veľmi efektívne, neprodukujú odpad a udržujú nás pri živote. Hypertenzia: Lekársky termín, ktorý popisuje vysoký krvný tlak. Opačný stav, nízky krvný tlak, sa nazýva hypotenzia. Renín-angiotenzín-aldosterónový systém: Reguluje krvný tlak, zadržiavanie a vylučovanie vody a sodíka a podporuje smäd a potrebu soli. RAAS je riadený hormónmi vylučovanými obličkami, pečeňou, pľúcami a bunkami vo vnútri ciev. Príliš aktívny RAAS môže spôsobovať vysoký krvný tlak a narušenie dráhy môže krvný tlak znížiť. Triterpenoidy: Molekuly, ktoré sú stavebnými kameňmi mnohých dôležitých biologických molekúl vrátane všetkých steroidov, nie len tých anabolických. Bolo preukázané, že triterpenoidy reagujú s bielkovinami.

VYBRANÉ VÝSKUMY A ÚRYVKY:

Kim, J. H., Lee, D. H., Lee, S. H., Choi, S. Y., & Lee, J. S. (2004). Účinky druhu Ganoderma lucidum na kvalitu a funkčnosť tradičného kórejského ryžového vína, yakju. Journal of Bioscience and Bioengineering, 97(1), 24-28. „Pridanie 0,1% Reishi (Ganodermy lucidum) do zmesi viedlo k najlepšej vstrebateľnosti a inhibičný účinok na angiotenzín I konvertujúci enzým a účinok podobný SOD boli 63 % a 42 %, pričom oba sú vyššie ako u yakju. Na základe fyzikálnych a spektrálnych údajov bolo zistené, že vysoký inhibičný účinok na ACE u yakju s G. lucidum GL-1 je dôsledkom kyseliny ganoderové K v Reishi (Ganoderma lucidum). Fibrinolytické účinky a antioxidačné účinky yakju s Ganodermou lucidum GL-1 však boli veľmi nízke, zatiaľ čo inhibičný účinok na tyrozinázu nebol skúmaný. Z toho vychádza, že yakju s Ganodermou lucidum GL-1 by sa mohlo stať novým funkčným tradičným kórejským ryžovým vínom s antihypertenznými vlastnosťami.“ „Porovnávanie inhibičných účinkov na ACE nového yakju s Ganodermou lucidum GL-1 z tejto štúdie a iných yakju s blahodárnými rastlinami odhalilo, že yakju s G. lucidum GL-1 malo väčší antihypertenzný účinok.“ Lau, C., Abdullah, N., Shuib, A., & Aminudin, N. (2012). Proteomická analýza antihypertenzných bielkovín v jedlých hubách. Journal of Agricultural Food Chemistry, 60(80), 12341-12348. „Na záver sa dá povedať, že huby sú dobrým zdrojom antihypertenzných bielkovín. Bolo testované inhibičné pôsobenie vodných výťažkov deviatich druhov húb na ACE pri koncentrácii 10 mg/mL. Najvyššiu inhibíciu ACE vykazoval druh Shiitake – Lentinula edodes.“
shiitake-lentinula-edodes
SHIITAKE
Morigiwa, A., Kitabatake, K., Fujimoto, Y., & Ibekawa, N. (1986). Triterpény inhibujúce angiotenzín konvertujúci enzým z druhu Ganoderma lucidum. Chemical Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 3025-3028. „70% MeOH výťažok druhu Ganoderma lucidum mal inhibičné účinky na činnosť angiotenzín konvertujúceho enzýmu a z tohoto výťažku bolo izolovaných päť nových triterpénov pomenovaných ganoderal A, ganoderoly A a B, a ganoderové kyseliny K a S.“ Mori, K., Kikuchi, H., Obara, Y., Iwashita, M., Azumi, Y., Kinugasa, S., et al. (2010). Inhibičný účinok hericenonu B z huby Hericium erinaceus (Korálovec ježovitý) na agregáciu krvných doštičiek vyvolanou pôsobením kolagénu. Phytomedicine, 17(14), 1082-1085. „Agregácia krvných doštičiek v cievach spôsobuje trombózu. Preto sú inhibítory agregácie krvných doštičiek sľubnými látkami pre prevenciu alebo liečbu rôznych cievnych ochorení, vrátane infarktu myokardu a mŕtvice. V tejto štúdii sme zistili, že hericenon B silno pôsobí proti krvným doštičkám a mohol by byť novou zlúčeninou s novým mechanizmom pre liečbu trombózy. Preto bol hericenon B zvažovaný pre blokovanie signalizácie kolagénu od integrínu α2/β1 po uvoľňovanie kyseliny arachidónovej. Naviac sme zistili, že hericenon B inhibuje agregáciu krvných doštičiek vyvolanú pôsobením kolagénu u ľudí, podobne ako u krvných doštičiek králikov.“ Wu, S., Sun, H., Sun, J., & Liao, D. (2010). Technická optimalizácia extrakcie aktívnych hypotenzných peptidov z druhu Agrocybe aegerita. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 30(6), 1264-1267. „Optimálna extrakcia aktívnych hypotenzných peptidov z druhu Agrocybe aegerita bola dosiahnutá pomerom tekutá/pevná látka 40:1, dobou extrakcie 3 h, extrakcia pri teplote 30 stupňov Celzia a pH=8 pôvodnej tekutiny. EP aktívnych hypotenzných peptidov z huby Agrocybe aegerita by mohlo dosiahnuť 87,7 % pri IP výťažku na angiotenzín I konvertujúci enzým na úrovni 54,0 %. Táto metóda je ľahká a efektívna pre extrakciu aktívnych hypotenzných peptidov z druhu Agrocybe aegerita.“ Kumaran, S., Palani, P., Nishanthi, R., & Kaviyarasan, V. (2011). Výskum vyhodnotenia, izolácie a čistenia fibrinolytickej proteázy z izolátu (VK12) druhu Ganoderma lucidum a vyhodnotenie ich antitrombotických pôsobení. Medical Mycology Journal, 52(2), 153-162. „Bolo hodnotené antitrombotické pôsobenie čistenej proteázy z látokej huby Ganoderma lucidum na agregáciu krvných doštičiek in vitro a pľúcnu trombózu in vivo. Čistená proteáza vykazovala koncentráciou úmerné inhibičné účinky na agregáciu krvných doštičiek vyvolanou ADP (adenozindifosfátom) s IC50 vo výške 2,4 mg/mL. Čistená proteáza pri orálnom podaní chránila myši pred úmrtím na trombózu alebo ochrnutím vyvolaným kolagénom a epinefrínom s účinkami úmernými dávke. Priniesla značnú inhibíciu úmrtí na trombózu alebo paralýzy pri 60 μg/kg telesnej hmotnosti, zatiaľ čo aspirín priniesol značnú inhibíciu trombózy pri 10-20 mg/kg telesnej hmotnosti. Čistená proteáza tiež vykazovala fibrinolytické pôsobenie a upravuje koagulačné parametre ako aktivovaný parciálny tromboplastinový čas (APTT) a trombinový čas (TT) krvných doštičiek potkanov.“ Abdullah, N., Ismail, S. M., Aminudin, N., Shuib, A. S., & Lau, B. F. (2011). Vyhodnotenie antioxidačných a ACE inhibičných pôsobení vybraných blahodárných húb. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2012. Retrieved January 1, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716693)
Ganoderma-Lucidum-Mushroom
Ganoderma lucidum
„S prihliadnutím k významu stravy pri prevencii ochorení súvisiacich s oxidatívnym stresom, vrátane hypertenzie, bola táto štúdia vykonaná za účelom vyhodnotenia antioxidačného pôsobenia a inhibičného pôsobenia na ACE vybraných kuchynských/blahodárných húb upravených varením vo vode po dobu 30 minút. Antioxidačná kapacita bola meraná s použitím nasledujúcich skúšok: stanovenie antiradikálovej aktivity s použitím DPPH, blednutie β-karoténu, inhibícia peroxidácie lipidov, stanovenie redukčnej sily a zníženia antioxidačnej kapacity pomocou meďnatých iónov (CUPRAC). Antioxidačný potenciál každého druhu húb bol vypočítaný na základe priemerných percentuálnych hodnôt v porovnaní s quercetinom a zhrnutý ako antioxidačný index (AI). Ganoderma lucidum (30,1 %), Schizophyllum commune (27,6 %) a Hericium erinaceus (17,7 %) vykazovali relatívne vysoký AI. Celkový obsah fenolických zlúčenín sa v týchto hubách pohyboval medzi 6,19 a 63,51 mg GAE/g extraktu. Skúška inhibície ACE preukázala, že druh Ganoderma lucidum je najúčinnejším druhom (IC50 = 50 μg/mL). Na základe našich zistení môžu byť blahodárné huby zvažované ako potenciálny zdroj antioxidantov a inhibítorov ACE v strave.“ Kumakura, K., Kumakura, H., Ogura, M., & Eguchi, F. (2008). Farmakologické účinky druhu Ganoderma lucidum získaného zo stromu ume (japonská marhuľa). Journal of Wood Science, 54(6), 502-508. „Ganoderma lucidum možno obsahuje vysokú hladinu triterpenoidov ako účinnú zložku inhibície ACE alebo možno obsahuje novú zložku. Keďže bol v tejto štúdii k extrakcii použitý 30% metanol, boli by vo výťažku obsiahnuté vo vode rozpustné polysacharidy, bielkoviny alebo peptidy. U mnohých peptidov pochádzajúcich z potravín sa prejavili inhibičné účinky na ACE a niektoré z nich sa získavajú z húb.23,24 Orálne podaný extrakt druhu Mycoleptodonoides aitchisonii získaný horúcou vodou vykazuje hypotenzné účinky na SHR a inhibičné pôsobenie na ACE bolo s hypotenzným mechanizmom spojené,25 čo naznačuje, že polysacharidy, bielkoviny alebo peptidy v hube Ganoderma lucidum sa môžu inhibície ACE zúčastniť.“ [1] Abdullah, N., Ismail, S. M., Aminudin, N., Shuib, A. S., & Lau, B. F. (2011). Evaluation of selected culinary-medicinal mushrooms for antioxidant and ACE inhibitory activities. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2012. Retrieved January 1, 2013, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716693) [2] Morigiwa, A., Kitabatake, K., Fujimoto, Y., & Ibekawa, N. (1986). Angiotensin converting enzyme-inhibitory triterpenes from Ganoderma lucidum. Chemical Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 3025-3028. [3] Wu, S., Sun, H., Sun, J., & Liao, D. (2010). Technical optimization for extracting hypotensive active peptides from Agrocybe aegerita. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 30(6), 1264-1267. [4] Mori, K., Kikuchi, H., Obara, Y., Iwashita, M., Azumi, Y., Kinugasa, S., et al. (2010). Inhibitory effect of hericenone B from Hericium erinaceus on collagen-induced platelet aggregation. Phytomedicine, 17(14), 1082-1085.

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

1 komentár “Vysoký krvný tlak – ktoré huby môžu pomôcť?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *