Zhan Zhuang – Cvičenie pre zdravie a vnútornú silu

Zhan Zhuang – Cvičenia pre zdravie a vnútornú silu Tradičná čínska medicína (TCM) sa formovala pod vplyvom troch filozofických smerov – budhizmu, konfucianizmu a taoizmu. Úmyselne som napísal filozofických smerov a nie náboženstiev, pretože tieto tri myšlienkové prúdy nemajú nič spoločného s dogmatizmom, ktorý je bohužiaľ neoddeliteľnou súčasťou rôznych náboženských ideológií. Základom, z ktorého vychádzajú, je […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Zhan Zhuang – Cvičenie pre zdravie a vnútornú silu 4.83/5 (12)

Pozícia z cvičenie qikong

Zhan Zhuang – Cvičenia pre zdravie a vnútornú silu

Tradičná čínska medicína (TCM) sa formovala pod vplyvom troch filozofických smerov – budhizmu, konfucianizmu a taoizmu. Úmyselne som napísal filozofických smerov a nie náboženstiev, pretože tieto tri myšlienkové prúdy nemajú nič spoločného s dogmatizmom, ktorý je bohužiaľ neoddeliteľnou súčasťou rôznych náboženských ideológií. Základom, z ktorého vychádzajú, je totiž vlastná skúsenosť, hlboké meditácie, pozorovanie a snaha o pochopenie prírodných dejov v kontexte role človeka vo vesmíre. Preto sú metódy a postupy tradičnej čínskej medicíny celostné, a vychádzajú vždy z komplexného pohľadu na problém ako na dôsledok porušenia rovnováhy. Mimo použitie rôznych blahodárných rastlín ako je napríklad Reishi alebo Cordyceps, sa v TCM často k terapii alebo harmonizácii používajú rôzne energetické cvičenia – čhikung. Mnoho z nich je veľmi sofistikovaných a ich zvládnutie vyžaduje dlhšiu inštruktáž. Avšak je jedno cvičenie, ktoré je samotným základom všetkých ďalších čhikungových zostáv. Toto cvičenie je statické, generuje veľkú vnútornú energiu, je veľmi ľahké na pochopenie, a je vhodné aj pre ľudí veľmi starých alebo vážne chorých. Chcel by som vám toto cvičenie v dnešnom článku predstaviť, aby ste si ho mohli sami vyskúšať a prípadne zaradiť aspoň niekoľko minút do svojho denného programu. To cvičenie sa nazýva Zhan Zhuang (čti džám džong). Pôvodne prišlo cvičenie z dedinky Chen, ktorá je kolískou čínskeho cvičenia Tai ji (taiči). Zhan Zhuang je totiž veľmi dôležitá súčasť Tai ji cvičenia, obzvlášť pokiaľ chcete, aby ste v cvičení boli dobrí, pretože vám to pomôže rozvíjať jednotlivé postoje v zostavách a všeobecne silné nohy. Dnes sa Zhan Zhuang praktikuje hlavne ako súčasť štúdia bojových umení wu shu alebo gong fu (wu šu, kung fu). zz3 V našich podmienkach sa s Zhan Zhuang stretávame skôr ako so zdravotným cvičením, ktoré napomáha bojovať človeku proti stresu a s civilizačnými chorobami dnešnej doby. Zhan Zhuang môže cvičiť dieťa, tak aj senior. Zhan Zhuang čiže stĺp, alebo postoj wu-ťi, nezaťažuje a neopotrebováva kĺby. Zhan Zhuang zlepšuje a rehabilituje stav fyziologických orgánov, znižuje krvný tlak, obnovuje psychickú rovnováhu človeka, zlepšuje látkovú premenu a funkcie orgánov. Ďalej cvičenie posilňuje kosti, zlepšuje koordináciu pri kontrakcii a rozvíja všetky svalové skupiny, v dôsledku čoho budú všetky pohyby plné sily, úspornejšia spotreba kyslíka zabráni únave a silnejšia nervová sústava umožní, aby všetky pohyby vychádzali z jedného stredu a všetky bojové reakcie sa stali prirodzenými reflexami. Pokiaľ máme mať pri cvičení Zhan Zhuangu správnu pozíciu, váha musí byť rovnomerne rozdelená na obe nohy tak, aby sme sa v pozícii cítili príjemne a uvoľnene, čo umožní, aby sa mohol zámer [myseľ] prejaviť a pracovať. Zhan Zhuang funguje skrz aplikáciu nasledujúceho konceptu: zámer [myseľ] je nadradený fyzickej sile za účelom zlepšenia/posilnenia všetkých fyziologických orgánov a ich funkcií. V súčasnosti existuje mnoho publikácií, ktoré potvrdzujú, že mentálny stav človeka je priamo ovplyvňovaný fyzickým telom. Pri cvičení Zhan Zhuang používame myseľ k tréningu nášho tela. I keď z hľadiska fyzického stojíte v pozícii celkom nehybne, zámer [myseľ] pracuje vo vnútri tela veľmi intenzívne, aby došlo k harmonizácii všetkých fyziologických orgánov s danou pozíciou, a to tak, že všetky časti tela sa podieľajú na udržaní tejto statickej pozície. V cvičení Zhan Zhuang existujú tri fáze vzťahujúce sa k vysokým nárokom, ktoré vyžaduje bojové umenie: uvedomenie [poznávanie], harmónia a aplikácia.

 1. Uvedomenie
 2. V tejto fáze je zámer [myseľ] sústredený na správne držanie tela, a to tak, aby bola dosiahnutá maximálna miera tréningu fyzickej a mentálnej kondície. Väčšina ľudí pociťuje už po prvej minúte nehybného postoja ťažkosti, napr. fyzické nepohodlie, pochybnosti v mysli a problémy s dychom [dýchavičnosť]. V takejto situácii je potrebné začať rozvíjať iné formy zámeru [mysli] za účelom zníženia fyzickej bolesti, získania dôvery a radosti. Jedna z bežných metód, ako dosiahnuť koncentráciu a odstrániť ťažkosti, je predstava, že pri postoji sa pred nami nachádza úplne kľudné a pokojné prostredie. Keď zvládneme stáť v pozícii po dobu 15 minút bez akýchkoľvek problémov, môžeme prejsť na ďalší stupeň.

 3. Harmónia
 4. V tejto fáze je zámer [myseľ] upriamený na súdržnosť tela, k čomu využívame tzv. Metódu opozície. Silný úder – a to akýkoľvek bojový úder – je vždy spojený s celým telom. Čím lepší je toto prepojenie [tela a úderu], tým väčšia je sila v danom údere a tým menšia je pravdepodobnosť fyzického zranenia. V tejto fázi si pri cvičení Zhan Zhuang predstavujeme, že všetky svaly a ich časti, ktoré sa nachádzajú v našom tele, sa uvoľňujú a napínajú; výsledkom je, že svaly naťahujú silu zhora a zdola, zľava a sprava, spredu a zozadu, zo všetkých smerov. Ak dokážeme stáť takto v pozícii po dobu 10 minút, bez toho aby sme sa unavili, môžeme prejsť k ďalšiemu kroku.

 5. Aplikácia
 6. V tejto fáze je zámer [myseľ] zameraný na bojovú aplikáciu. Jedna z charakteristík bojových umení hovorí, že sú dynamické. Z toho vyplýva, že aby techniky bojových umení boli efektívne, sú vždy spojené s fyzickým pohybom. V praxi by sme si mali predstaviť protivníka, ktorý útočí z určitého smeru a my musíme zmobilizovať celé telo ako zvnútra, tak i zvonku, zhora a zdola, zľava a sprava, spredu a zozadu, aby sme zneutralizovali danú hrozbu. Pretože je ťažké koordinovať fyzický pohyb a kreativitu zámeru [mysli], môžeme získať lepšiu kontrolu, ak začneme s pomalším pohybom a jednoduchším pojatím zámeru [mysli].
Výsledky [týmto spôsobom vedeného] tréningu Zhan Zhuang sú úžasné. Nemali by sme však podliehať sebeklamu. Žiadna skratka neexistuje, je nutné začať od prvého stupňa. Až po zvládnutí tohto prvého stupňa je možné prejsť k druhému a následne k tretiemu stupňu. Vysoký dom začína pevnými základmi.

Ako začať

Pokiaľ chceme začať cvičiť len Zhan Zhuang, nepotrebujeme k tomu nič, iba sebe samých. Ako sa na prvý pohľad zdá, je Zhan Zhuang jednoduché a prosté, a výsledky sa dostavujú. A v tom to práve je.  Ak budete cvičiť iba postoj Zhan Zhuang, budete mať viac energie, upokojíte sa, bude vám jednoducho lepšie, ako po stránke telesnej, tak po stránke mentálnej a duchovnej.

Prehľad celkom ôsmych krokov, ako správne držať postoj.

1) Postavte sa ešte s nohami u seba a hlavu  majte vzpriamene, ako keby ste počúvali hudbu, ktorá prichádza za vami. Váš Baihui bod, Huiyin bod a Yongquan bod by mali byť v súlade a vaša Qi  sa začne prepadať do dantienu. Mierne pokrčte kolená. Tým vaša Či (Qi)  viac poklesne a zastaví vaše telo v pohybe. ( Fig 2 a Fig 1) 2) Pokrčte pomaly viac kolená tak, aby ste mali vaše kolená, ramená, boky, chrbát a členky v jednej priamke. Ramená a boky sú spojené dohromady a vaše ruky a členky sú spojené dohromady. Viac Qi klesne do dantienu, pretože vaše kolená sa viac ohnú. Vaše ťažisko sa tiež presunie do dantienu a to tak, že hornú časť tela odľahčíte. To umožňuje Qi prúdiť ľahšie. Teraz presuňte všetku svoju váhu na pravú nohu a zdvihnite s nádychom ľavú nohu. Snažte sa udržať rovnováhu, aby ste neprepadli na druhú stranu. (z Fig. 3 na Fig. 4) ZZ1 Pomaly presuňte ľavú nohu do strany tak, aby vaše nohy boli na šírku ramien ( Fig. 4 ) a následne presuňte svoju váhu na stred tak, aby sa vaša hmotnosť rozprestrela rovnomerne na obe nohy. Teraz by ste sa mali cítiť viac stabilní. Nezabudnite držať hlavu hore ( ako keď počúvate niečo za sebou), telo majte rovno a ruky ľahko položené pred sebou na nohách. Vaše kolená by mali byť stále ohnuté, ale nenechajte ich ísť až pred prsty na nohách, keď sa na ne pozriete zo vzpriameného postoja. Všetko by malo byť v pokoji a uvoľnene. Nechajte Qi klesnúť do dantienu a stojte pokojne “ako hora”. ( Fig. 5 ) 3) Teraz sa môžete začať pomaly zdvíhať z posedu, zdvíhať aj ruky, ako keby ste chceli niečo uchopiť medzi dlane. Pohybujte sa pomaly, pokiaľ vaše paže nebudú v pohodlnej výške. Niektorí ľudia majú ruky nízko, s ohľadom na svoju výšku a zdatnosť, a niektorí ich majú vyššie. Oboje je v poriadku. Ako vysoko alebo nízko budete ruky držať, záleží na tom, akí ste silní. Je to vlastne to isté ako s postojom nôh, ale na začiatku bude lepšie mať ruky vo výške, kde sa cítite pohodlne. ( Fig. 6, 7 , 8 ) To môžete časom meniť a sťažovať rovnako ako postoj nôh. ZZ2

Uvoľnenie v postoji

Zvládli ste to najľahšie, samotný postoj. Teraz je potrebné sa naučiť v postoji relaxovať. Čo to znamená? Žiadne svaly by nemali byť napnuté, nič by ste nemali robiť vynaložením väčšieho vypätia a úsilia. V samotnom postoji cítite plnosť a uvoľnenosť zároveň. Pokiaľ vás začnú bolieť svaly na nohách, je to správne. Nie ste ešte tak silní na to, v takomto postoji zotrvať dlhšiu dobu. A verte, že tí, čo cvičia postoj už dlhšiu dobu, vydržia uvoľnene v tomto postoji vytrvať aj hodiny. Pokiaľ Vás niečo niekde na tele tiahne, pokojne sa vráťte pomalými pohybmi späť, narovnajte si ruky, kolená, panvu zatiahnite, postavte sa rovno, atď. Prečo je to tak zložité? Keď prekonáte po čase fyzickú námahu, teda ste natoľko vytrénovaní, že už vydržíte v postoji dlhšiu dobu, vyskytne sa druhý problém – myseľ. Zhan Zhuang je vlastne inými slovami postoj stromu, stĺpu či prázdnoty, človek vďaka týmto cvičeniam získava lepší kontakt so zemou, takzvane zakoreňuje. Dá sa povedať, že postoj Zhan Zhuang je vo svojej podstate meditácia v stoji. Mali by ste sa teda v postoji dostať do stavu pokojnej mysle, nie len pokojného tela. To všetko je potrebné cvičiť a túto techniku precvičovať. A ako dlho a často cvičiť? Skúste každý deň ráno alebo večer päť- desať minút, podľa toho, ako ste na tom fyzicky a časovo. Počítajte nádychy, napríklad 20 nádychov a potom si dajte pauzu. Pretiahnite sa a pokračujte.

Dýchanie v postoji

Pri Zhan Zhuangu sa používa mnoho typov dýchania – záleží ako ste pokročilí. Od podkľúčového cez hrudné až k brušnému, záleží tiež na type techniky qi gongu (čchi kungu). Ak začínate, začnite s klasickým brušným dýchaním. Keď si už ste istí, že ste správne v postoji, začnite sa sústrediť na dýchanie. Najprv spočiatku len pozorujte ako dýchate. Potom sa skúste postaviť len do postoja s rukami uvoľnenými, položenými na stehnách (Fig. 5) a ruky si položte na brucho. Pri nádychu by sa vám malo brucho zdvíhať a pri výdychu naopak. Nič iného sa na vašom tele nehýbe.  Dýchanie určite netlačte, dýchajte prirodzene a postupne predlžujte každý nádych a výdych. Zamestnajte myseľ tým, že ju prinútite počítať nádychy a výdychy.

Práca s Qi (čchi)

Zhan Zhuang je základ, ako pracovať s energiou čchi (Qi), ale nenechajme sa zmiasť. Zvládnutie tejto techniky vyžaduje mnoho rokov. Cvičenie Čikung (Qi gong – čikung, čchi kung) Zhan Zhuang (čchan čchuan) rozvíja tok vnútornej energie qi (čchi) a podporuje cirkuláciu tejto energie po ľudskom tele. Zhan Zhuang pre Vás nesmie byť nikdy otravnou povinnosťou a nesmie Vás obťažovať. V takom prípade radšej prestaňte cvičiť a pokračujte až na cvičenie budete mať náladu. Zhan Zhuang (čchan čchuan, čan čuan) je príjemné a veľmi účinné cvičenie, pokiaľ ho človek cvičí správne.  

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

2 komentáre v “Zhan Zhuang – Cvičenie pre zdravie a vnútornú silu

 1. Jiří Fukala píše:

  Je to trošičku podobné cvičení Falun gong neboli Falun Dafa,hlavně figury č.6 až 8,což má býti vrcholem Qi gongu a v Číně je toto cvičení zakázané,jelikož se těší obrovské oblibě,proto jsou tam praktikanti Falun Dafa pronásledováni.”Tai ji” se má správně vyslovovat “taj ti”,ale skoro nikdo toho nedbá.Kdysi jsem Falun gong (falun kunk) praktikoval a asi začnu znovu,když jste mi to na vaší stránce tak pěkně připomněli,za což vám děkuji.S pozdavem jf

 2. Iva píše:

  Dobrý den,
  tak za tohle cvičení Vám moc děkuji!!!
  Jelikož jsem po velké břišní operaci rakoviny a léčbě chemoterapií, není lehké se dát zase do pořádku :-). Proto jsem se zjara zapsala do kurzu Tai chi Shibashi, ale jelikož ani do dnes není můj invalidní důchod ještě vyřízen, jsem ho musela přerušit z finančních důvodů… a přestala cvičit, protože jsem si nebyla jistá…
  Díky Vám tu mám alespoň názornou ukázku jako oporu 🙂 a zase se do toho s chutí pustím :-)!
  Přeji Vám hezký den dál,
  Iva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *