Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

Produkty pre podporu psychického zdravia

Nervová sústava slúži k zachyteniu a spracovaniu podnetov, ktoré pôsobia na organizmus a zaisťujú odpovedajúcu reakciu na ne. Pre správnu činnosť nervovej sústavy je dôležitá výživa nervového systému a likvidácia odpadových produktov. Funkciu ovplyvňujú vonkajšie faktory ako nedostatok odpočinku, nedostatok spánku, znečistený vzduch, povzbudzujúce prostriedky.

Nervový systém sa delí na centrálny, periférny a vegetatívny. Centrálny nervový systém je tvorený mozgom a miechou. Periférny nervový systém je tvorený samotnými nervami, ktoré vychádzajú z miechy a idú na miesto svojho určenia.

Tieto nervy sa delia na motorické (ovplyvňujú pohyblivosť) a senzitívne (majú za úlohu informovať mozog o tom, čo sa deje v tele). Vegetatívny nervový systém je tvorený sympatickým a parasympatickým nervstvom. Ochorenie nervového systému môže postihovať buď len niektorú jeho časť alebo všetky naraz.

Medicinálne huby

Hericium – Levia hriva

34,0 
17,0 

TCM špeciálne receptúry

Saffron, brain and neuro balancer

31,0