Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

Produkty pri nádorových ochorení

Rakovina, čiže nádorové ochorenie, je rôznorodá skupina chorôb

ktorých spoločným rysom je to, že niektorá populácia vlastných buniek organizmu sa vymkne kontrole a začne relatívne autonómne rásť. Za normálnych okolností sú bunky schopné svoju mutáciu detekovať a opraviť, alebo sa prípadne aspoň samo- rozložiť apoptózou.

Dôležité je rozlíšenie nádorov na nezhubné – benigné (z latinského benignus, prívetivý) – a zhubné – maligné (z latinského malignus, čo sa prekladá ako plodiace zlo).

Maligný nádor sa na rozdiel od benigného vyznačuje veľmi agresívnym rastom s ničením okolitých tkanív, zakladaním dcérskych ložísk (metastáz) a nakoniec celkovým vyčerpaním organizmu vedúcim k smrti.

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí (u dospelých hneď po chorobách srdca a ciev, u detí hneď po úrazoch). V súčasnosti je známe, že každý tretí človek behom svojho života ochorie nádorom.

Medzi 5. a 70. rokom života stúpa riziko nádorového ochorenia úmerne veku. Nádorové ochorenia sú častejšie u mužov, čo súvisí možno s ich horšou obranyschopnosťou a rizikovejším štýlom života.