Sexualita je ústredným a celoživotným aspektom ľudského života

a zahŕňa sex, pohlavnú identitu a rolu, sexuálnu orientáciu, erotizmus, rozkoš, intimitu a reprodukciu. Sexualita je prežívaná a vyjadrovaná v myšlienkach, fantáziách, túžbach, presvedčeniach, postojoch, hodnotách, v chovaní, činnostiach, roliach a vzťahoch.

Sexualita môže obsahovať všetky tieto dimenzie, nie všetky však v nej musia byť vždy prežívané alebo vyjadrované. Je ovplyvňovaná interakciou biologických, psychologických, sociálnych, ekonomických, politických, kultúrnych, etických, právnych, historických, náboženských a duchovných (spirituálnych) faktorov.

Všeobecne je to párová aktivita so základným reprodukčným poslaním. Jej úvodná fáza má za úlohu vytvoriť dvojicu. Základná kategória tejto prípravnej fázy je sexuálna atraktivita. Tá je daná prítomnosťou druhotných pohlavných znakov, ktoré sú najúčinnejšími sexuálnymi signálmi.

Zjednodušene v ľudskej sexuálnej motivácii rozlišujeme tieto štyri základné komponenty: sexuálna identifikácia (sexuálna rola), sexuálna orientácia, sexuálne emócie a sexuálne chovanie.

Neboli nájdené žiadne produkty vyhovujúce vašemu výberu.