Avatar

Ashley Madison

Avatar

Paul Dirac

Avatar

RNDr. Mária Kropáčková

Venuje sa mitochondriálnej anti-aging medicíne. Vyštudovala lekársku mikrobiológiu a molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

"Už niekoľko rokov upozorňujem na možnosť srdcového zlyhania, a veľmi ma mrzí, že ľudia ďalej na srdcové zlyhanie umierajú. Dá sa tomu predísť správnou prevenciou a diagnostikou." Po ukončení štúdia zložila štátnu rigoróznu skúšku v odbore všeobecná biológia a získala akademický titul RNDr. Pracovala v Ústave lekárskej a molekulárnej biológie v Bratislave, vo Fakultnej nemocnici na oddelení lekárskej mikrobiológie a v Ústave ekológie lesa Slovenskej Akadémie vied. V doškolujícím stredisku pre lekára ILF Praha získala špecializáciu v odbore mitochondriálna a bioregulačná medicína. Venuje sa rozsiahlej odbornej prednáškovej a publikačnej činnosti v médiách a odbornej spolupráci so športovcami. V Prahe založila vlastnú privátnu prax CENTRUM ZDRAVÉ SRDCE. Vo svojej praxi využíva najmodernejšie diagnostické metódy špecializované na vyšetrenie autonómneho nervového systému VSR a EKG 3D, priestorové zobrazenie a vyšetrenie srdca a meranie srdcovej stresovej záťaže. Metódy umožňujú nájsť aj skryté vady, ktoré bežným vyšetrením nedá diagnostikovať, neokysličená miesta v myokardu v percentách, ICHS, angínu pectoris, infarkt myokardu, arytmia, fibrilácia a tiež odhaliť syndróm náhleho srdcového úmrtia, tak častý u bežnej populácie aj u mladých športovcov. Vo svojej praxi Centrum zdravé srdce s úspechom používa k zlepšovaniu zdravotnej kondície produkty firmy "Superionherbs", ktoré sú veľmi účinné pre vysoký obsah polysacharidov a ďalších účinných látok v ostatných preparátoch. Na základe konkrétnych zistených výsledkov zostavuje účinné kombinácie produktov pre zlepšenie výkonnosti, regenerácie a posilnenie organizmu.

Avatar

Mia Carol

Avatar

RNDr. Kamil Kropáček, CSc.

Vyštudoval biológiu a chémiu na prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe

Pracoval v Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied na pozícii odborný pracovník a v Ústave aplikovanej ekológie Vysokej školy poľnohospodárskej v Prahe na pozícii vedecký pracovník, kde obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému využitia ektomykorrhizních húb pri rekultivácii krajiny. Po ukončení odbornej praxe v akademických ústavoch založil vlastnú poradenskú a obchodnú firmu, a ako spoluzakladateľ sa podieľal na vzniku "Centra zdravé srdce", kde teraz aktívne realizuje projekt PEMFA antistresové a relaxačné terapie. Stres dnes vnímame ako zdroj a spúšťač všetkých chorôb. Je základným markerom kardiovaskulárneho rizika a fyziologicky sa prejavuje až na bunkovej úrovni. Produkty "Superionherbs" s vysokým obsahom polysacharidov a ďalších účinných látok majú regeneračné, antistresové, posilňujúce, adaptačný a relaxačné účinky. Významne prispievajú k eliminácii oxidačného stresu na biochemickej úrovni.

Avatar

Bc. Lucie Cermanová

Zdravý životný štýl a svet darov prírody

Vystudovala marketing v Liberci. Lásku k knihám a písaniu sa premieta do najrôznejších textov. Zameriava sa na zdravý životný štýl a svet darov prírody.