Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste. Spracovávame len nevyhnutné osobné údaje po nevyhnutne dlhý čas. Zoznámte sa prosím s tým aké Vaše údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. Na tejto stránke nájdete zásady, podľa ktorých sa o Vaše kontakty staráme a nakladáme s nimi, a to nielen v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Ochrana vašich osobných údajov vždy bola, je a bude našou najvyššou prioritou. Osobné údaje spracúvame len na nevyhnutný čas. Zoznámte sa s tým, aké údaje spracúvame, prečo a ako ich chránime. Nižšie nájdete zásady, podľa ktorých sa staráme o vaše kontakty a zaobchádzame s nimi, a to nielen v kontexte GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

KTO JE KONTROLÓR
Sme tím spoločnosti 7 PHARMA LTD, reg. číslo 11350379, ktorej sídlo je 7 Whitechapel Road, Office 410, Londýn, Veľká Británia, E1 1DU. Vo vzťahu k vašim osobným údajom sme v pozícii prevádzkovateľa: určujeme, ako sa budú osobné údaje spracúvať, na aký účel a ako dlho, a vyberáme prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO?
Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracúvame z nasledujúcich dôvodov (na splnenie týchto účelov):

poskytovanie služieb, zasielanie objednaného tovaru, plnenie zmlúv, organizovanie webinárov, školení.

meno a priezvisko,
e-mailová adresa,
telefónne číslo,
poštovú adresu, fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, daňové identifikačné číslo, čísla bankových účtov) alebo iné údaje v závislosti od poskytovanej služby.

Osobnú adresu a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme na účely plnenia zmluvy. E-mailovú adresu potrebujeme na to, aby sme vám mohli vytvoriť a poslať prístupy do aplikácie a webového rozhrania.

Vedenie účtovníctva
Ak si objednáte niektorý z našich produktov, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme na splnenie našej zákonnej povinnosti vystavovať a evidovať daňové doklady.

Marketing – zasielanie personalizovaných informačných bulletinov (oprávnený záujem / súhlas)
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, používame na účely priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Nechceme vám posielať bulletiny, o ktoré nemáte záujem. Preto sledujeme, či máte záujem o naše e-maily, a snažíme sa prispôsobiť obsah týchto e-mailov tomu, na čo v nich klikáte.

Ak ste naším zákazníkom, máme oprávnený záujem zasielať vám tieto na mieru šité informačné bulletiny maximálne 5 rokov od vašej poslednej objednávky.

Ak od nás dostanete bezplatné školenie (e-knihu, webinár alebo nahrávku) alebo sa prihlásite na odber noviniek z nášho blogu, budeme vám na základe vášho súhlasu zasielať naše novinky po dobu 5 rokov od dátumu udelenia súhlasu.

V oboch prípadoch sa môžete odhlásiť zo zasielania informačných bulletinov jedným kliknutím v každom prijatom e-maile. Nebudeme sa na vás hnevať. Je to vaše právo.

Pokročilý marketing založený na súhlase
Iba s vaším súhlasom môžeme vašu e-mailovú adresu používať napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to maximálne 3 roky od udelenia vášho súhlasu. Túto možnosť môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu uchovávania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a vyškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Všetci spoločne sa staráme o vaše údaje, akoby boli naše vlastné.

Väčšinu operácií spracovania zvládame sami v rámci našich aplikácií a nemusíme na to využívať tretie strany.

Pri čiastkových spracovateľských operáciách, ktoré nemôžeme zvládnuť interne, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa špecializujú na toto spracovanie a sú v súlade s GDPR.

Všetci zúčastnení sprostredkovatelia sú povinní chrániť vaše osobné údaje rovnakým spôsobom ako my a zaviazali sa nám k tomu vyhlásením alebo zmluvou.

Ide najmä o dodávateľov v oblasti: serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva.
Na cielenie reklamy používame aj službu Google Analytics a v prípade vášho súhlasu aj pixel Facebooku.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme použiť iné aplikácie alebo procesory na uľahčenie a zlepšenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké požiadavky na bezpečnosť a kvalitu spracovania ako my sami.

IP, súbory cookie a iné online identifikátory
Pri prehliadaní našej webovej lokality zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na lokalite zdržíte, z ktorej stránky ste prišli a či ste prišli cez niektorého z našich partnerských partnerov. Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti stránky, partnerských stránok a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky považujeme za legitímny záujem nášho správcu, pretože veríme, že nám to umožní ponúknuť vám ešte lepšie služby.

Súbory cookie cielené na reklamu sa spracúvajú len s vaším súhlasom. Našu webovú lokalitu môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Používanie súborov cookie môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame na spracovanie?
Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zhromaždené súbory cookie následne spracúva spoločnosť Google Inc. v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Facebook Pixel Services, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom na adrese 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zhromaždené súbory cookie následne spracúva spoločnosť Facebook Inc. v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV
Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky. Chránime ho, akoby bolo naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

PRENOS ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE
Údaje spracúvame v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany podľa rozhodnutia Európskej komisie a spĺňajú požiadavky štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA.

VAŠE PRÁVA
V súvislosti s ochranou údajov máte niekoľko práv. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás na adrese:
7 PHARMA LTD, reg. číslo 11350379, so sídlom 7 Whitechapel Road, Office 410, Londýn, Spojené kráľovstvo, E1 1DU

Máte právo na informácie, ktoré je už splnené na tejto informačnej stránke so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek požiadať a my do 30 dní zdokumentujeme, aké osobné údaje spracúvame a prečo. Toto právo môžete využiť bezplatne najviac na 3 otázky ročne. Ďalšie otázky budú spoplatnené sumou 500 Kč za každú otázku.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že vaše údaje spracúvame nepresne, ak sa domnievate, že ich spracúvame nezákonne, ale nechcete, aby sme vymazali všetky vaše údaje, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napríklad odhlásením sa z odberu newslettera obmedzíte účel spracovania na zasielanie obchodných oznámení).

Právo namietať Ak sa domnievate, že osobné údaje spracúvame nezákonne. Právo na prenosnosť Ak si želáte vziať svoje osobné údaje a preniesť ich niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri uplatnení práva na prístup – s tým rozdielom, že vám informácie poskytneme v strojovo čitateľnej forme. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to želáte, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napríklad musíme uchovávať záznamy o vystavených daňových dokladoch po dobu stanovenú zákonom. V takom prípade preto vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. Po dokončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrad na ochranu údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak nás o tomto podozrení najskôr informujete, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť prípadné pochybenie.

Odhlásenie z odberu informačných bulletinov a komerčných oznámení
Na základe nášho oprávneného záujmu vám budeme posielať e-maily s inšpiráciou, článkami alebo produktmi a službami, ak ste naším zákazníkom alebo ak ste od nás získali bezplatné vzdelávanie. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odkazu na odhlásenie v každom e-maile. V ostatných prípadoch (napr. prihlásenie sa na odber nášho newslettera) vám ich zasielame len na základe vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete zastaviť prijímanie našich e-mailov stlačením odkazu na odhlásenie v každom zaslanom e-maile.

MLIEKO
Radi by sme vás ubezpečili, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať dôvernosť osobných údajov a bezpečnostných opatrení, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

Tieto zásady spracovania sú účinné od 1.5.2018.