Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste. Spracovávame len nevyhnutné osobné údaje po nevyhnutne dlhý čas. Zoznámte sa prosím s tým aké Vaše údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. Na tejto stránke nájdete zásady, podľa ktorých sa o Vaše kontakty staráme a nakladáme s nimi, a to nielen v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

KTO JE SPRÁVCA

Sme tým spoločnosti PHARMACOPEA CZ s.r.o, IČ: 03177084 , registrovanej u Mestského súdu v Prahe pod sp.zn. C 227896, zastúpenej PHARMACOPEA LTD EC1V4PW Londýn, St. John Street 145-157, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ako konateľom. Voči Vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

AKO NÁS MȎŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak budete mať akékoľvek otázky k ochrane svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom emailu info@superionherbs.cz Radi Vám na Vaše otázky odpovieme.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A PREČO?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, zasielanie objednaného tovaru, plnenie zmluvy, organizácia webinárov, školenie

meno a priezvisko,
e-mailová adresa
telefónne číslo
poštovná adresa
fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČ, DIČ, čísla bankových účtov) prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.

Osobné údaje adresné a fakturačné nevyhnutne potrebujeme k účelu plnenia zmluvy. E-mailovú adresu potrebujeme, aby sme Vám mohli vytvoriť a zaslať prístupy do aplikácie a webového rozhrania.

Vedenie účtovníctva
Ak si objednáte niektorý z našich produktov, potrebujeme Vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie perzonalizovaných newsletterov (oprávnený záujem / súhlas)
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných informácií. Nechceme Vám posielať letáky, ktoré Vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte, sa Vám snažíme prispôsobiť obsah týchto e-mailov.

Ak ste našim zákazníkom vnímame náš oprávnený záujem posielať Vám tieto newslettery na mieru maximálne po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak od nás získavate vzdelávanie zdarma (e-book, webinár alebo jeho záznam) alebo sa registrujete k odberu noviniek na blogu, budeme Vám zasielať naše newslettere na základe Vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť jedným kliknutím v každom prijatom e-maile. Nebudeme sa na Vás hnevať. Je to Vaše právo.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe Vášho súhlasu môžeme využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielené reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 3. STRANÁM

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Všetci tiahneme za jeden povraz a o Vaše údaje sa staráme ako o svoje vlastné.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami v rámci našich aplikácií a nepotrebujeme k nim zapojiť tretie strany.

Pre zaistenie spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Všetci zapojení spracovatelia sú povinní Vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojim prehlásením alebo zmluvou.

Sú to predovšetkým dodávatelia z oblastí: serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva.
Ďalej využívame služby Google Analytics, v prípade Vášho súhlasu Facebook pixel k cieleniu reklamy.

Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

IP, cookies a iné online identifikátory

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a či prichádzate prostredníctvom niektorého z našich affiliate partnerov. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správca, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prehliadať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie?
Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Cookies súbory sú následne spracované spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany soukromí.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere s pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

POSKYTOVANIE DÁT MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Data spracovávame v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie a splňujú podmienky EU-U.S. Privacy Shield.

VAŠE PRÁVA

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@superionherbs.cz

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a doložíme Vám v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využiť zdarma, a to až na 3 dotazy za rok. Ďalšie dotazy budú spoplatnené čiastkou 500 Kč za jeden dotaz.

Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, ak sa domnievate, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo vzniesť námietku
Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene.

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých zapojených spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme moc radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo ak ste od nás získali vzdelávanie zdarma, na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile. V iných prípadoch (napr. registrácia na odber noviniek) Vám ich posielame len na základe Vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov potvrdením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Tieto zásady spracovania sú platné od 1.5.2018.