Skúsenosti užívateľov Reishi

Ganoderma Duanwood Red Reishi Extrakt od Superionherbs

* Recenzie tu uvedené sú spoločným využitím skúseností samotných užívateľov. Produkty na každého môžu pôsobiť inak a ich účinnosť negarantujeme. Skutočnosti tu uvedené nie sú tvrdeniami spoločnosti Pharmacopea CZ s.r.o. a naša spoločnosť za ne nezodpovedá.