Zobrazený jediný výsledok

Produkty pre elimináciu príznakov stresu

Stres je stav, keď ste vystavení mimoriadnym podmienkam (stresorom). Váš organizmus na tieto stresory odpovedá obrannou reakciou. Vo všeobecnom pojatí stres označuje reakciu organizmu na nadmernú záťaž. U zvierat sa stresová reakcia objavuje hlavne v situáciách, keď im ide o holý život.

V ľudskej spoločnosti sa s jej rozvojom dostala sociálna a psychologická rovina na podobné miesto ako biologické prežitie. Stresory sú vnútorné alebo vonkajšie podnety, ktoré narušujú prirodzenú rovnováhu vášho organizmu.

Delíme ich do kategórií podľa pôvodu. Rozoznávame psychické stresory – vnútorné podnety, ktoré majú pôvod vo vašich emóciách a myšlienkach. Napríklad problémy v škole alebo v práci, nezvládnutie zodpovednosti či sklamanie.

Ďalej fyzikálne stresory – podnety vonkajšieho prostredia ako napríklad extrémna teplota, veľký hluk či prudké svetlo alebo nadmerné zaťaženie svalov a sociálne stresory – nezdravý životný štýl, vyhrotené vzťahy s ostatnými ľuďmi.

A nakoniec ešte detské stresory – ide o nepríjemné zážitky z detstva, ktoré sa môžu v dospelosti prejaviť zvýšenou citlivosťou na stresové situácie a traumatické stresory – dramatické udalosti v živote (ako napríklad strata zamestnania, smrť blízkeho človeka, narodenie dieťaťa či vojna).

Využite prírodné produkty

Podporte organizmus pri zvládaní stresu a využite prírodné produkty.

Peruánská tradičná medicína

Maca peruánska – 100% čistý extrakt z koreňa

18,0