Zobrazený jediný výsledok

Produkty pre správnu funkciu obličiek

Obličky sú párové orgány a sú umiestnené v oblasti bedier. Pred nárazmi a prechladnutím ich chráni vrstva svalov a najmä špeciálne tukové puzdro. Obličky plnia v našom organizme veľmi dôležité funkcie, predovšetkým odstraňujú z tela niektoré splodiny látkovej premeny.

V ľudskom organizme majú teda nezastupiteľnú úlohu, pritom výskyt ich ochorení celosvetovo narastá. Podľa odborných odhadov takmer každý desiaty obyvateľ Českej republiky trpí ochorením obličiek, väčšina z nich o tom však nevie. Ochorenie obličiek totiž nebolí a mnoho pacientov sa svoju diagnózu dozvie až vtedy, keď sa už prejaví nezvratné zlyhávanie ich funkcií.

Vzhľadom k naozaj širokej škále ochorení postihujúcich obličky je veľmi ťažké súhrne definovať príznaky sprevádzajúce ochorenie obličiek. Pretože však ide o orgán, ktorý zastáva v tele funkciu vylučovania odpadových látok, je možné povedať, že pokiaľ sa ochorenie obličiek vôbec prejaví, bude to zmenami práve v tejto oblasti.