Prípravok, ktorý zlepšuje kognitívne funkcie

Huby obsahujú množstvo potenciálnych účinných látok. Mnohé huby, ako napríklad hríb, reishi a maitake, sú pre tieto vlastnosti dobre známe, ale levia hriva upútala pozornosť vedcov pre svoju pozoruhodnú schopnosť regenerovať nervový systém a zlepšovať kognitívne funkcie. Levia hriva nevyzerá ako klasická huba s nožičkou a klobúčikom. Má guľovitý vzhľad s dlhými nadol visiacimi výrastkami, […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Prípravok, ktorý zlepšuje kognitívne funkcie 5/5 (1)

Huby obsahujú množstvo potenciálnych účinných látok. Mnohé huby, ako napríklad hríb, reishi a maitake, sú pre tieto vlastnosti dobre známe, ale levia hriva upútala pozornosť vedcov pre svoju pozoruhodnú schopnosť regenerovať nervový systém a zlepšovať kognitívne funkcie. Levia hriva nevyzerá ako klasická huba s nožičkou a klobúčikom. Má guľovitý vzhľad s dlhými nadol visiacimi výrastkami, z ktorých vystreľuje svoje spóry. Preto sa v Ázii nazýva názvami ako: ovčia hlava, medvedia hlava alebo opičia hlava. Latinský názov Hericium erinaceus znamená ježko. V slovenčine je to Korálovec ježovitý.

Jedna z gurmánskych pochúťok v Ázii

Levia hriva je v Ázii gurmánskou pochúťkou a je veľmi bohatá na živiny. Obsahuje približne 20 % bielkovín a má podobnú chuť ako homár alebo krevety. Levia hriva je najlepšia, keď sa skaramelizuje v olivovom oleji, ochutí saké vínom a potom sa vypráža na masle. Ak je nedostatočne tepelne upravená, môže mať horkú chuť. Jej príprava si vyžaduje pokročilé kuchárske zručnosti. (2) Levia hriva sa čoraz viac skúma pre jej neuroprotektívne účinky a zlepšenie kognitívnych funkcií mozgu. Zistilo sa, že obsahuje dve nové triedy nervových rastových faktorov (NGF) – molekúl, ktoré stimulujú diferenciáciu a myelinizáciu neurónov. Tieto deriváty cyatanu sa nazývajú “hericenóny” a “erinacény”. Hladiny týchto zlúčenín sa môžu výrazne líšiť v závislosti od kmeňov húb a spôsobu kultivácie.

Karbonátky Hericium

Hericenóny a erinacény podporujú regeneráciu nervov

Od roku 1991, keď Dr. Kawagishi v Japonsku prvýkrát objavil molekuly NGF v hubách, bolo publikovaných približne 20 štúdií skúmajúcich vlastnosti tejto prospešnej huby. Jeho výskum, ktorý in vitro a in vivo potvrdil, že hericenóny a erinacény podporujú regeneráciu nervov a zlepšujú kognitívne funkcie, bol v roku 2009 podporený štúdiou uskutočnenou spoločnosťou Hokuto Corporation v centrálnej neurochirurgickej nemocnici Isogo. Tridsiatim pacientom s miernou kognitívnou poruchou podávali Hericium a pokiaľ hubu konzumovali, ich kognitívne funkcie sa výrazne zlepšili (3, 4). “Pacienti užívali štyri 250 mg tablety obsahujúce 96 % sušeného hubového prášku trikrát denne počas 16 týždňov. Po ukončení užívania boli subjekty pozorované ďalšie štyri týždne. V ôsmom, dvanástom a šestnástom týždni štúdie skupiny vykazovali výrazne vyššie skóre kognitívnych funkcií v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo. Skóre skupiny sa počas užívania Hericium zlepšilo, ale vo štvrtom týždni po ukončení užívania huby, t. j. v 16. týždni, skóre výrazne kleslo.” (Mori, 2009)

Zlepšuje kognitívne funkcie pri nervových ochoreniach

Nedávno boli myšiam podané neurotoxické peptidy v experimente, ktorého cieľom bolo posúdiť vplyv levej hrivy na typ tvorby amyloidných plakov u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Myši boli potom testované v štandardnom bludisku “Y” určenom na testovanie pamäti. Myši kŕmené normálnou stravou boli porovnávané s myšami, ktorým bola spolu so stravou podávaná levia hriva. Keď účinok podávaného peptidu spôsobil vytvorenie amyloidného plaku, myši stratili schopnosť zapamätať si bludisko. Keď sa myši s poruchou pamäti kŕmili 23 dní stravou obsahujúcou 5 % sušenej levej hrivy, výrazne sa zlepšili v teste Y bludiska. Zaujímavé je, že myši získali ďalšie kognitívne schopnosti, niečo porovnateľné so zvedavosťou, čo sa meralo väčším časom stráveným skúmaním nových vecí ako tých, ktoré poznali. (5) Pozoruhodná bola redukcia beta-amyloidových plakov v mozgoch myší kŕmených Hericiom. Tvorbu amyloidných plakov mnohí vedci považujú za hlavný morfologický biomarker spojený s Alzheimerovou chorobou. Plaky spojené s beta amyloidným peptidom spôsobujú zápal mozgového tkaniva, narúšajú zdravý prenos neurónov a sú indikované pri neurodegenerácii.

Exkluzívny kus vysokokvalitného Herícia na čínskom trhu

Inteligentná huba pre starnúcu populáciu

Lekárska komunita si už dlho všíma rastúci počet pacientov s Alzheimerovou chorobou a stareckou demenciou v súvislosti s predlžovaním dĺžky ľudského života. Vývoj úmrtí súvisiacich s Alzheimerovou chorobou prevyšuje úmrtnosť na mnohé iné choroby. Prevencia a liečba kognitívnych ochorení súvisiacich s vekom je preto veľmi aktuálnou témou. Za posledných 10 rokov došlo k 66 % nárastu úmrtí na Alzheimerovu chorobu, zatiaľ čo úmrtia na iné primárne ochorenia vo všeobecnosti klesli. (6) Účinok užívania levandule na neurologické funkcie môže mať aj iné výhody, preto sa človek cíti dobre. V ďalšej malej klinickej štúdii (n = 30) ženy po menopauze, ktoré konzumovali leviu hrivu, vykazovali menej úzkosti a depresie a lepšiu schopnosť koncentrácie ako kontrolná skupina s placebom (Nagano a kol., 2010). (7)

Vzhľadom na početné ochorenia spojené s neurodegeneráciou si levia hriva zaslúži väčšiu klinickú pozornosť. Zlepšuje pamäť, pôsobí ako antidepresívum a všeobecne zlepšuje kognitívne funkcie. Je možné, že môže zmeniť priebeh Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení. Mohla by pomôcť pacientom s Parkinsonovou chorobou alebo sklerózou multiplex alebo by mohla zachovať duševnú sviežosť v starobe. Levia hriva je potravina z húb, ktorá sa okrem svojej chuti môže ukázať ako účinný liečebný prostriedok. Levia hriva môže byť našou prvou “inteligentnou” hubou. Je to bezpečná – jedlá huba, ktorá zrejme prináša kognitívne výhody pre našu starnúcu populáciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku sa namiesto tradičnej konzumácie v potravinách používajú moderné technologické produkty vyrobené zo špeciálne pestovaných odrôd týchto prospešných húb.

Zdroje: 1) Junrong Zhang, Shengshu An, Wenji Hu, Meiyu Teng, Xue Wang, Yidi Qu, Yang Liu, Ye Yuan, and Di Wang, Katalin Prokai-Tatrai, Academic Editor. The Neuroprotective Properties of Hericium erinaceus in Glutamate-Damaged Differentiated PC12 Cells and an Alzheimer’s Disease Mouse Model. Int J Mol Sci. 2016 Nov; 17(11): 1810. Published online 2016 Nov 1. doi: 10.3390/ijms17111810. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133811/2) Chaiyavat Chaiyasut, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi. Anti-hyperglycemic property of Hericium erinaceus – A mini review. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Volume 7, Issue 11, November 2017, Pages 1036-1040. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S22211691173103903) Bing-Ji Ma, Bing-Ji Ma, Jin-Wen Shen, Hai-You Yu, Xu Zhao. Hericenones and erinacines: Stimulators of nerve growth factor (NGF) biosynthesis in Hericium erinaceus. Article (PDF Available)  in Mycology 1(2):92-98 · April 2010. https://www.researchgate.net/publication/240235316_Hericenones_and_erinacines_Stimulators_of_nerve_growth_factor_NGF_biosynthesis_in_Hericium_erinaceus4) Mori K, Inatomi S, Ouchi K, Azumi Y, Tuchida T. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2009 Mar;23(3):367-72. doi: 10.1002/ptr.2634. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/188443285) Koichiro Mori, Yutaro Obara, Takahiro Moriya, Norimichi Nakahata. Effects of Hericium erinaceus on amyloid β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Article in Biomedical Research 32(1):67-72 · February 2011. DOI: 10.2220/biomedres.32.67 

Source: PubMedhttps://www.researchgate.net/publication/50304649_Effects_of_Hericium_erinaceus_on_amyloid_b25-35_peptide-induced_learning_and_memory_deficits_in_mice6) Alzheimer’s Association. Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimers Dement. 2011 Mar;7(2):208-44. doi: 10.1016/j.jalz.2011.02.004.2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/214145577) Nagano Mayumi, Kuniyoshi Shimizu, Ryuichiro Kondo, Koichiro Ohnuki. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intakeArticle in Biomedical Research 31(4):231-7 · August 2010. DOI: 10.2220/biomedres.31.231 · Source: PubMed. https://www.researchgate.net/publication/46220678_Reduction_of_depression_and_anxiety_by_4_weeks_Hericium_erinaceus_intake8) Hsing-Chun Kuo, Chien-Chang Lu, Chien-Heng Shen, Shui-Yi Tung, Meng Chiao Hsieh, Ko-Chao Lee, Li-Ya Lee, Chin-Chu Chen, Chih-Chuan Teng, Wen-Shih Huang, Te-Chuan Chen, and Kam-Fai Lee corresponding author. Hericium erinaceus mycelium and its isolated erinacine A protection from MPTP-induced neurotoxicity through the ER stress, triggering an apoptosis cascade. J Transl Med. 2016; 14: 78. Published online 2016 Mar 18. doi: 10.1186/s12967-016-0831-y. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4797317/

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *