HPA – kľúčové prepojenie medzi telom, mysľou a prostredím

V najnovšom čísle časopisu Cell bola uverejnená úplne fascinujúca práca vedcov z Ohio State University. V skratke sa v nej dokazuje, že myši žijúce v obohatenom prostredí, teda v priestoroch plných hračiek, bežeckých pásov a sociálnych interakcií, majú menšiu pravdepodobnosť vzniku nádorov a v prípade ich vzniku sa dokážu lepšie brániť. Samotný experiment bol jednoduchý. […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

HPA – kľúčové prepojenie medzi telom, mysľou a prostredím 5/5 (2)

V najnovšom čísle časopisu Cell bola uverejnená úplne fascinujúca práca vedcov z Ohio State University. V skratke sa v nej dokazuje, že myši žijúce v obohatenom prostredí, teda v priestoroch plných hračiek, bežeckých pásov a sociálnych interakcií, majú menšiu pravdepodobnosť vzniku nádorov a v prípade ich vzniku sa dokážu lepšie brániť.

Samotný experiment bol jednoduchý. Veľkej skupine myší boli vpichnuté melanómové bunky. Po šiestich týždňoch mali myši žijúce v obohatenom prostredí nádory približne o 75 % menšie ako myši chované v štandardných laboratórnych klietkach. Okrem toho, zatiaľ čo u každej myši v štandardných klietkach sa objavili rakovinové výrastky, 17 % myší v obohatených priestoroch nevykazovalo žiadne známky rakoviny.

Čo vysvetľuje tento zdanlivo zázračný výsledok?

Prečo niekoľko hračiek v klietke pomáha zabrániť množeniu zhubných buniek? Hoci príbeh bude určite zložitejší – na rakovine ani na interakciách medzi mozgom a telom nie je nič jednoduché – výskumníci predstavujú nápadne jednoduchú chemickú cestu, ktorá je základom tohto účinku:

V skratke, obohatené prostredie viedlo k zvýšeniu BDNF v hypotalame. (BDNF je trofický faktor, trieda proteínov, ktoré podporujú prežitie a rast neurónov. To, čo voda a slnko robia pre rastliny, robia trofické faktory pre mozgové bunky.) To následne viedlo k výraznému zníženiu hladiny hormónu leptínu v celom tele. (Leptín sa podieľa na regulácii chuti do jedla a metabolizmu a zdalo sa, že jeho hladina sa pri mierne zvýšenej hladine stresového hormónu znižuje.) Hoci viaceré predchádzajúce štúdie spájali leptín so zrýchleným rastom nádorov, stále nie je jasné, ako k tomu dochádza a či je táto súvislosť skutočne príčinná.

Je to prekvapujúca ukážka slučky medzi mozgom a telom. Hoci už nie je príliš prekvapujúce, že chronický stres zvyšuje výskyt kardiovaskulárnych ochorení alebo že herci, ktorí získavajú Oscara, žijú oveľa dlhšie ako tí, ktorí ho nezískavajú, na tomto novom prepojení medzi peknými klietkami a zníženým rastom nádorov je niečo desivé. Rakovina je predsa len hlúpa aktivita buniek. Je to život vo svojej najmechanickejšej podobe, nič iné ako genetická chyba. A predsa prítomnosť hračiek v klietke môže dramaticky zmeniť priebeh ochorenia, sťažiť rakovinovým bunkám zakorenenie a spomaliť ich rast, keď sa tak stane. Jemná chemická zmena v mozgovej kôre má vlnivé účinky v celom tele.

Napadlo mi, že potrebujeme novú metaforu pre interakciu mozgu a tela. Nie sú jednoducho prepojené nejakými rúrami a trubicami. Sú spolu emulované, tak beznádejne prepojené, že všetko, čo sa deje v jednom, ovplyvňuje druhé. Holizmus je železné pravidlo. Toto prepojenie do veľkej miery zabezpečuje mechanizmus takzvanej osi HPA pozri ďalej v článku.

Čo je obohatené prostredie

Obohatenie prostredia (EE) je vedecký termín používaný na opis experimentálneho prostredia, ktoré je navrhnuté tak, aby poskytovalo zvieratám viac podnetov ako ich bežné prostredie. Táto stimulácia môže zahŕňať viac fyzickej aktivity, viac interakcií s inými zvieratami a viac vecí na skúmanie.

Donald Hebb v 40. rokoch 20. storočia ako prvý skúmal vplyv EE na myši a zistil, že myši v obohatenom prostredí mali lepšie kognitívne funkcie a schopnosti ako myši v normálnom prostredí.

V laboratórnych experimentoch sa “obohatené prostredie” často porovnáva so “štandardným prostredím”. V štandardnom prostredí môže byť niekoľko myší v malej klietke bez možnosti veľa skúmať. V obohatenom prostredí by myši mali k dispozícii väčšiu klietku s množstvom rôznych predmetov, ako sú tunely, hračky a iné myši, s ktorými môžu komunikovať. Výskumníci tiež pravidelne menia a premiestňujú predmety v obohatenom prostredí, aby myši mali stále nové veci na skúmanie.

Donald Olding Hebb bol kanadský psychológ, predstaviteľ neuropsychológie. Významne prispel k štúdiu neurónu a k neuropsychologickej teórii učenia. Bol 19. najcitovanejším psychológom v 20. storočí.

Ako by mohlo vyzerať “obohatené” prostredie pre ľudí

Obohatené životné prostredie (OŽP) pre ľudí by zahŕňalo rôzne aspekty, ktoré stimulujú fyzické, duševné a sociálne aspekty nášho života. Obohatené prostredie pre ľudí by mohlo zahŕňať kultúru, umenie, sociálne štruktúry, príbuzenské vzťahy, rutinu, životný priestor a stravu.

Tu je niekoľko parametrov, ktoré by mohli byť súčasťou obohateného prostredia pre ľudí:

 1. Fyzická aktivita: zaradenie pravidelného cvičenia, športových aktivít alebo iných foriem pohybu, ktoré podporujú fyzickú zdatnosť a zdravie. Fyzická aktivita aktivuje sympatický nervový systém (SNS) a os hypotalamus-hypofýza-nadobličky (HPA), ktoré môžu mať regulačný účinok na imunitný systém a podporovať zdravie mozgu.
 2. Kognitívna stimulácia: činnosti, ktoré stimulujú myseľ, ako napríklad čítanie, riešenie hádaniek, hranie strategických hier, účasť na vzdelávacích kurzoch alebo umelecké aktivity. Tým sa zvyšuje aktivita a plasticita mozgových obvodov, čo môže podporiť kognitívne funkcie a zlepšiť poznávanie.
 3. Sociálna interakcia: pravidelné stretnutia s rodinou, priateľmi alebo účasť na skupinových aktivitách, ktoré podporujú sociálne väzby a komunikáciu. To má pozitívny vplyv na emocionálnu pohodu a zníženie stresu.
 4. Nové zážitky: cestovanie, skúšanie nových koníčkov, návšteva kultúrnych podujatí alebo učenie sa novým zručnostiam. To stimuluje mozgové okruhy spojené s učením a pamäťou, čo môže podporiť kognitívnu flexibilitu a prispôsobivosť.
 5. Prírodné prostredie: Prírodné prostredie: trávenie času v prírode, napríklad v parkoch, lesoch alebo pri vode, môže mať upokojujúce a regeneračné účinky, čo môže mať pozitívny vplyv na nervový systém.
 6. Zdravá strava: Strava, ktorá zahŕňa vyváženú a pestrú stravu s dostatočným množstvom vitamínov a minerálov, podporuje optimálnu funkciu mozgových buniek a môže mať protizápalový účinok, čo je prospešné pre celkové zdravie nervového systému.
 7. Relaxácia a meditácia: Techniky, ktoré pomáhajú znižovať stres a zlepšovať duševnú pohodu, ako napríklad joga, meditácia alebo hlboké dýchanie. Má upokojujúci účinok na os HPA, čo môže znížiť stres a podporiť duševnú pohodu.
 8. Tvorivé vyjadrenie: činnosti, ktoré umožňujú tvorivé vyjadrenie, ako je maľovanie, písanie, tvorba hudby alebo tanec. To stimuluje mozgové okruhy spojené s kreativitou, čo môže podporiť kognitívnu flexibilitu a emocionálnu pohodu.
 9. Osobný rast: aktivity zamerané na sebarozvoj, ako sú workshopy, semináre alebo terapia.
  Podporuje sebauvedomenie a sebapoznanie, čo môže mať pozitívny vplyv na emocionálne a kognitívne funkcie.
 10. Pravidelná zmena prostredia: Zmena prostredia môže byť stimulujúca, či už ide o preskupenie nábytku v domácnosti, rekonštrukciu alebo dokonca krátke výlety mimo domova. Stimuluje to adaptívne mozgové okruhy, čo môže podporiť kognitívnu flexibilitu a prispôsobivosť.

Prepojenie medzi telom, mysľou a prostredím – os HPA

Os HPA (hypotalamus-hypofýza-nadobličky) je kľúčový regulačný systém v tele, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri reakcii na stres. Keď človek alebo zviera prežíva stres, aktivuje sa os HPA. Proces sa začína v hypotalame, malej oblasti v mozgu, ktorá vysiela signál na vylučovanie hormónu CRH. CRH potom stimuluje hypofýzu (ďalšiu časť mozgu) na vylučovanie ACTH (adrenokortikotropného hormónu). ACTH putuje krvným obehom do nadobličiek (malé žľazy umiestnené nad obličkami) a stimuluje ich k vylučovaniu glukokortikoidov, najmä kortizolu.

Kortizol je hormón, ktorý pomáha telu reagovať na stresové situácie, napríklad zvyšuje hladinu cukru v krvi, podporuje metabolizmus a má protizápalové účinky. Dlhodobo vysoké hladiny kortizolu však majú na organizmus negatívne účinky vrátane potlačenia imunitného systému.

V kontexte obohateného prostredia (EE) sa zistilo, že os HPA je aktivovaná, ale spôsob jej aktivácie sa môže líšiť od tradičnej reakcie na stres. EE aktivuje os HPA, ale nie tak silno ako tradičné stresory.

 

Domino efekt

Je tiež dôležité poznamenať, že vplyv osi HPA na imunitné bunky môže byť komplexný. Zatiaľ čo sa tradične predpokladá, že glukokortikoidy majú inhibičný účinok na imunitné bunky, v kontexte EE môže os HPA vykonávať pozitívnu reguláciu na funkciu NK buniek. To znamená, že v reakcii na EE môže os HPA podporovať imunitnú funkciu, čo je v protiklade s tradičným chápaním osi HPA ako potláčajúcej imunitné reakcie v reakcii na stres.

Najdôležitejšou úlohou osi HPA je udržiavanie homeostázy, teda súboru fyziologických okolností, ktoré neustále upravujú organizmus tak, aby fungoval optimálne. Ako si viete predstaviť, je to veľká úloha. Ak ktorýkoľvek bod tohto systému nefunguje bezchybne, môže to spôsobiť domino efekt, pri ktorom každý krok ovplyvňuje ostatné.

Medzi bežné príznaky dysfunkcie osi HPA patria:

 • Vyčerpanosť
 • nespavosť
 • Nízka motivácia alebo energia
 • priberanie na váhe alebo ťažkosti s chudnutím
 • túžba po kofeíne, cukre alebo sacharidoch
 • Úzkosť a depresia
 • Neschopnosť sústrediť sa
 • Časté choroby, slabá imunita
 • Strata pamäti

Lekári zistili dysfunkciu osi HPA u veľkého počtu pacientov s chronickým únavovým syndrómom (CFS/ME), hoci presné procesy ešte nie sú dobre známe (3).

Vystavenie chronickému stresu v priebehu času mení spôsob, akým kortizol a iné stresové hormóny pôsobia na organizmus. V istom zmysle sa telo stáva desenzibilizované na stresové hormóny a my sme menej schopní vrátiť sa do uvoľneného východiskového stavu

Jadrom dysfunkcie osi HPA sú skôr stresové hormóny, ako je kortizol, ale je tu aj neschopnosť organizmu regulovať celkovú zdravú reakciu na stres.

Ako regenerovať os HPA

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): táto forma terapie môže jednotlivcom pomôcť identifikovať a zmeniť negatívne vzorce myslenia a správania, ktoré môžu zvyšovať stres a aktivovať os HPA.
 • Meditácia a všímavosť: Meditácia a techniky všímavej prítomnosti môžu pomôcť znížiť stres a zlepšiť emočnú reguláciu, čo môže mať pozitívny vplyv na os HPA.
 • Fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie môže pomôcť regulovať os HPA znížením chronického stresu a zvýšením hladiny endorfínov, čo sú hormóny “dobrej nálady”.
 • Správna výživa: Niektoré potraviny a doplnky stravy môžu podporiť zdravie osi HPA. Pozitívny účinok môžu mať napríklad omega-3 mastné kyseliny, vitamín C, vitamíny skupiny B a adaptogény, ako sú ashwagandha, cordyceps alebo rhodiola.
 • Dostatok spánku: Kvalitný spánok je rozhodujúci pre regeneráciu a zdravie osi HPA. Nedostatok spánku môže zvýšiť stresovú reakciu a narušiť hormonálnu rovnováhu.
 • Hlboké dýchanie a relaxačné techniky: Tieto techniky môžu pomôcť znížiť stres a aktiváciu osi HPA.
  Vystavenie prirodzenému svetlu: Denné svetlo, najmä ráno, môže pomôcť regulovať cirkadiánne rytmy a os HPA.
 • Sociálna podpora: Silná sociálna sieť a vzťahy môžu pomôcť znížiť stres a podporiť zdravie osi HPA.
 • Farmakologické intervencie: V niektorých prípadoch môže byť užitočné užívať lieky, ktoré sú zamerané na os HPA alebo súvisiace neurotransmitery. Toto by ste mali konzultovať s lekárom.
 • Biofeedback a neurofeedback: Tieto techniky môžu jednotlivcom pomôcť lepšie pochopiť a kontrolovať fyziologické reakcie ich tela vrátane tých, ktoré súvisia s osou HPA.

Os HPA (hypotalamus-hypofýza-nadobličky) je kľúčovým regulátorom mnohých telesných funkcií, od reakcie na stres až po metabolizmus a imunitný systém. Správna funkcia osi HPA je nevyhnutná pre naše celkové zdravie a pohodu. Chronický stres, nedostatok spánku, zlá strava a nedostatok fyzickej aktivity môžu túto os narušiť, čo vedie k mnohým zdravotným problémom vrátane problémov s pamäťou, priberania na váhe a oslabenia imunitného systému. Starostlivosť o os HPA a vedomé návyky životného štýlu, ktoré podporujú jej zdravie, sú kľúčom k našej schopnosti zvládať stres, zostať zdravý a žiť plnohodnotný život. Investujte do svojho zdravia tým, že budete venovať pozornosť svojej fyzickej a duševnej pohode – vaše telo sa vám poďakuje.

 

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *