Tag Archives: Triterpény

Triterpeny tvoří rozsáhlou podskupinu přírodních látek

terpenoidů, které jsou široce rozšířeny nejen ve vyšších rostlinách, ale v ojedinělých případech i v mořských organizmech, plísních, mikroorganizmech anebo vzácněji též houbách. Houba reishi je velmi bohatá na aktivní terapeutické sloučeniny.

Jde například o polysacharidy, steroly, aminokyseliny, organické kyseliny, alkaloidy, polypeptidy a také triterpeny. Jsou terpeny složené ze šesti jednotek isoprenu a terpen je v zásadě nenasycený uhlovodík.

V reishi se nachází mnoho triterpenů včetně těch nejznámějších, kyseliny ganoderové, kyseliny lucidenové a sterolů. Jedna z nejpozoruhodnějších vlastností triterpenů je jejich cytotoxicita vůči rakovinným.

Nádorovým buňkám Chemoterapie a radiace jsou považovány za cytotoxické, takže skutečnost, že triterpeny jsou prokazatelně ohromně cytotoxické, naznačuje, že houby reishi jsou zásadním prostředkem hledání přírodní léčby a prevence rakovinných buněk.