Tag Archives: Triterpény

Články o podpore stability organizmu triterpénmi

Triterpény tvoria rozsiahlu podskupinu prírodných látok terpenoidov, ktoré sú široko rozšírené nielen vo vyšších rastlinách, ale v ojedinelých prípadoch aj v morských organizmoch, plesniach, mikroorganizmoch alebo vzácnejšie aj v hubách.
Huba Reishi je veľmi bohatá na aktívne terapeutické zlúčeniny. Jedná sa napríklad o polysacharidy, steroly, aminokyseliny, organické kyseliny, alkaloidy, polypeptidy a tiež triterpény. Jedna z najpozoruhodnejších vlastností triterpénov, čo sú terpény zložené zo šiestich jednotiek izoprénu, je ich cytotoxicita voči censored.

Censored sú považované za cytotoxické. Skutočnosť, že triterpény sú preukázateľne ohromne cytotoxické, naznačuje, že huby Reishi sú zásadným prostriedkom pri hľadaní prírodnej liečby a prevencie censoredd

Sú obsiahnuté najviac v hube Reishi a preukázateľne bojujú proti censored. Prečítajte si ďalšie fakty.