Tag Archives: Mozog

Články o mozgu a ako mu pomôcť

Ľudský mozog riadi a kontroluje telesné funkcie celého organizmu. Od činnosti srdca, cez trávenie, reč a pohyb, až po myslenie, schopnosti pamätať si, a prežívať emócie. Mozog je rozdelený do niekoľkých častí, pričom každá je zodpovedná za určitú časť fungovania ľudského tela.
Mozog sa s vekom vyvíja a v priebehu života sa mení, podobne ako jeho schopnosti. Na jeho stave sa podieľa mnoho faktorov. Mozog môže trpieť celým radom ochorení, od infekčných chorôb, cez depresie, schizofréniu, epilepsiu, migrénu, až po poškodenie ako je mozgová mŕtvica, nádory, alebo tiež degeneratívne ochorenie nervov a degeneratívne ochorenie mozgu (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba).

Jedná sa o riadiaci a integračný orgán celej našej nervovej sústavy. Ako podporiť jeho bezchybné fungovanie?