Ako menopauza ovplyvňuje mozog?

Menopauza je stav reprodukčného starnutia u žien. Začína v strednom veku a zahŕňa neurologické aj endokrinné starnutie. Prechádza rôznymi fázami a je spôsobená poklesom ženských pohlavných hormónov. Pokles funkcie spojený s menopauzou môže byť spôsobený prirodzeným starnutím endokrinnej osi alebo spôsobený odstránením vaječníkov alebo lekárskou liečbou, ktorá znemožňuje endokrinnú funkciu vaječníkov. Menopauza je však aj […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Ako menopauza ovplyvňuje mozog? 5/5 (1)

Menopauza je stav reprodukčného starnutia u žien. Začína v strednom veku a zahŕňa neurologické aj endokrinné starnutie. Prechádza rôznymi fázami a je spôsobená poklesom ženských pohlavných hormónov.

Pokles funkcie spojený s menopauzou môže byť spôsobený prirodzeným starnutím endokrinnej osi alebo spôsobený odstránením vaječníkov alebo lekárskou liečbou, ktorá znemožňuje endokrinnú funkciu vaječníkov.

Menopauza je však aj neurologická zmena, ktorá sa prejavuje mnohými charakteristickými príznakmi menopauzy, najmä zabúdaním, poruchami spánku, zmenami nálad a návalmi horúčavy. Zdravie vaječníkov a mozgu je teda u žien neoddeliteľne spojené.

S poklesom hladiny estrogénov dochádza k zmenám v morfológii, počte a interakciách medzi nervovými bunkami, ich metabolizme glukózy a expresii génov. Nízke hladiny estrogénu sa spájajú s hromadením abnormálneho proteínu amyloid-beta (Aβ), o ktorom je známe, že vytvára plaky v mozgovom tkanive, u ľudí s Alzheimerovou chorobou (AD), hoci niekedy aj u normálnych ľudí.

Ako sa mení hladina estrogénu s vekom

Mozgovo-endokrinná os

V závislosti od štádia menopauzy (premenopauza, peri-menopauza a postmenopauza) dochádza k významným zmenám v štruktúre mozgu a nervových spojeniach, ako aj v energetickom metabolizme. Vo všetkých vekových kategóriách boli najviac postihnuté oblasti mozgu, ktoré sa podieľajú na vyšších kognitívnych funkciách.

Tento účinok sa pozoroval nezávisle od iných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení alebo demencie, ako sú hladiny ApoE-4, hysterektómia alebo užívanie hormonálnej substitúcie.

Zdá sa, že u žien po menopauze je najskoršou zmenou v mozgu zníženie množstva glukózy využívanej mozgom, čo naznačuje zníženú mozgovú aktivitu. Je to spôsobené poklesom hladiny estrogénu, ktorý je nevyhnutný pre metabolizmus glukózy v mozgu.

Neurologička Lisa Mosconiová, autorka štúdie o tomto aspekte menopauzy, vysvetľuje: “Keď estrogén správne neaktivuje hypotalamus, mozog nemôže správne regulovať telesnú teplotu. Takže tie návaly horúčavy, ktoré ženy dostávajú – to je hypotalamus. Potom je tu mozgový kmeň, ktorý má na starosti spánok a bdenie. Keď estrogén neaktivuje mozgový kmeň správne, máme problémy so spánkom. Alebo je to amygdala, emocionálne centrum mozgu v blízkosti hipokampu, centra pamäti mozgu. Keď v týchto oblastiach klesne hladina estrogénu, začneme mať napríklad výkyvy nálad a zabúdame.”

Zmenšuje sa aj objem sivej hmoty v mozgu. Tieto parametre však reagujú na hormonálnu substitúciu, čo naznačuje, že prepojenie medzi centrálnym nervovým systémom a endokrinnou osou zostáva aktívne aj dlho po začiatku menopauzálneho prechodu.

Tieto markery kognitívneho poklesu sa po menopauze normalizovali a objem sivej hmoty sa vrátil na východiskovú úroveň aj v oblastiach mozgu najviac postihnutých endokrinným starnutím v menopauze.

Vazomotorické príznaky a kognitívne poruchy

Počas prechodu do menopauzy je bežná kognitívna porucha vrátane príznakov, ako je zabúdanie a oneskorená verbálna pamäť, znížená rýchlosť verbálneho spracovania a zhoršené verbálne učenie. Predchádzajúci výskum naznačuje, že ťažkosti súvisiace s pamäťou sú predurčené vekom, návalmi horúčavy, depresiou, pocitom stresu a vnímanou úrovňou zdravia.

U zdravých žien sa zistili mierne, ale konzistentné zmeny vo verbálnej pamäti a učení, ako aj v rýchlosti spracovania. Upokojujúce je, že po menopauze sa výkonnosť vrátila do normálu.

Vazomotorické symptómy (VMS) sú príznakom charakteristickým pre prechod do menopauzy, ale môžu sa vyskytovať pred, počas aj po menopauze. Medzi tieto príznaky patria návaly tepla a nočné potenie. Podobne ako kognitívne príznaky, ich výskyt neodráža klesajúcu hladinu estradiolu.

V súčasnosti sa predpokladá, že hipokampus, parahipokampus a viaceré oblasti prefrontálnej kôry sa podieľajú na kognitívnom úpadku spojenom so závažným VMS.

VMS sa spája s vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou lipidov v krvi, sklonom k inzulínovej rezistencii a riziku cukrovky a niekedy aj s prokoagulačným profilom. Predpokladá sa tiež, že riziko budúcej cievnej mozgovej príhody je vyššie u žien s ťažším objektívnym VMS.

VMS sa spája aj so zvýšenou hladinou kortizolu, približne 20 minút po udalosti, o ktorej je známe, že súvisí s poruchou pamäti. Tieto epizódy môžu často spôsobiť aj 5 % zníženie prietoku krvi. VMS teda môže byť determinantom poznania v tomto prechodnom období stredného veku.

VMS by teda mohol byť rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení a kognitívnych porúch v tomto prechodnom období a tiež kľúčovým mediátorom medzi nimi.

Zotavenie po menopauze

V porovnaní s mužmi rovnakého veku dochádza u žien v menopauze k výrazným zmenám mozgových biomarkerov. Neurologické zmeny, ku ktorým dochádza v tomto období, spôsobujú príznaky, ktoré následne u niektorých žien vedú k depresii a úzkosti, ako aj k Alzheimerovej chorobe.

Postupný nástup endokrinného starnutia so spontánnou menopauzou môže umožniť mozgu adaptovať sa na stratu estrogénov a estrogénových receptorov a kompenzovať ju. Toto prispôsobenie mozgu môže vysvetľovať, prečo sa príznaky, ako sú návaly horúčavy, zmierňujú 2 – 7 rokov po ich vzniku.

Neurozobrazovanie tieto zistenia potvrdzuje. U žien po menopauze sa objem sivej hmoty vracia do normálu, najmä v oblastiach súvisiacich s určitými typmi pamäte a kognitívneho spracovania. V skutočnosti bol objem šedej hmoty u žien po menopauze podobný ako u mužov v rovnakom veku a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa zväčšoval.

Tento objem zodpovedal aj zvyšujúcemu sa skóre pamäti v oblasti nazývanej precuneus, ktorá vykazuje štrukturálne zmeny počas menopauzálneho prechodu. Tá je regulovaná estrogénom a mení sa aj počas tehotenstva, čo je ďalšia jedinečná ženská fáza spojená s neurologickými a endokrinnými zmenami.

Objem bielej hmoty sa počas menopauzy znižuje a potom sa už neobnovuje. V porovnaní s mužmi však ženy prechádzajúce menopauzou alebo po nej vykazovali vyššiu štrukturálnu konektivitu a myelinizáciu, čo môže naznačovať, že nervové siete v týchto oblastiach sú po nástupe menopauzy efektívnejšie.

Potraviny bohaté na estrogén – menopauzálna diéta.

Energetický metabolizmus

Estrogén je rozhodujúci pre využitie glukózy v mozgu. Počas menopauzálneho prechodu sa metabolizmus glukózy v mozgu najprv znížil, ale potom sa stabilizoval na novej úrovni, čo opäť naznačuje adaptačné zmeny. Hladina ATP sa po menopauze zvýšila, rovnako ako globálne merania kognitívnych schopností. Mitochondriálna obnova môže vysvetľovať, ako sú ženy schopné pokračovať v neporušených kognitívnych schopnostiach po menopauze.

Hormonálna liečba a kognícia

Pomáha hormonálna terapia zachovať kognitívne schopnosti? Dr. Mosconiová hovorí, že hormóny môžu pomôcť zlepšiť kognitívne schopnosti. U žien v neskorej postmenopauze je riziko demencie vyššie pri kombinovanej estrogén-progesterónovej terapii, ale nemení sa, keď sa používa len estrogén. Vo včasnej postmenopauze však hormóny nepreukázali žiadny vplyv na kogníciu.

Autor sumarizuje: “Celkovo sa predpokladá, že účinnosť HT závisí od načasovania začatia cenzúry vzhľadom na vek v menopauze, pričom prínosy súvisia so skorým začatím cenzúry, najmä po indukovanej menopauze.”

Hormóny môžu interagovať s vysokou telesnou hmotnosťou a spôsobiť opačný účinok. Naopak, životný štýl a fyzická zdatnosť môžu pozitívne interagovať s estrogénmi, najmä z dlhodobého hľadiska. Niektoré výskumy naznačujú, že lokálna syntéza estrogénov v mozgu prebieha nezávisle od estrogénov v obehu po menopauze, čo udržiava funkciu hipokampu.

Záver

Samotná menopauza teda neznamená pokles kognitívnych schopností, na rozdiel od samotného obdobia prechodu. V skutočnosti ženy dosahujú v dospelosti lepšie výsledky v kognitívnych úlohách ako muži, a to aj počas demencie! Namiesto toho možno menopauzu považovať za “dynamický neurologický prechod, ktorý pretvára nervovú krajinu ženského mozgu počas endokrinného starnutia v strednom veku, pričom adaptačný proces slúži na prechod do neskorej dospelosti”.

Na pochopenie toho, ako genetické faktory a zdravotné podmienky ovplyvňujú kognitívne funkcie počas menopauzy, budú potrebné ďalšie štúdie.

Doplnok stravy - extrakt Hericium od SuperionherbsHe Shou Wu doplnok stravy od SuperionherbsDoplnok stravy Saffron brain and neuro balancer od Superionherbs

Zdroj:

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *