Človek má tri mozgy

Najzložitejšia vec vo vesmíre Ľudský mozog má 100 miliárd neurónov a každý neurón je prepojený s desiatimi tisíckami ďalších neurónov. Takže to, čo vám sedí na pleciach, je najzložitejší objekt v známom vesmíre.Poznáme jeho anatómiu, vieme zhruba, ako funguje, no napriek tomu pre nás mnohé jeho vlastnosti zostávajú záhadou. Mozog je neustále v stave rekonštrukcie, […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Človek má tri mozgy Zatiaľ žiadne hodnotenia článku.

Najzložitejšia vec vo vesmíre

Ľudský mozog má 100 miliárd neurónov a každý neurón je prepojený s desiatimi tisíckami ďalších neurónov. Takže to, čo vám sedí na pleciach, je najzložitejší objekt v známom vesmíre.
Poznáme jeho anatómiu, vieme zhruba, ako funguje, no napriek tomu pre nás mnohé jeho vlastnosti zostávajú záhadou. Mozog je neustále v stave rekonštrukcie, neustále sa doň zapisuje okolitá realita, a to ovplyvňuje, ako funguje naše telo, čo cítime, ako sa správame.

Tri štádiá vývoja mozgu

Paul Donald MacLean (1. mája 1913 – 26. decembra 2007) bol americký lekár a neurológ, ktorý svojou prácou na Yale Medical School a v Národnom inštitúte duševného zdravia významne prispel k fyziológii, psychiatrii a výskumu mozgu.

V roku 1960 americký neurológ Paul MacLean sformuloval tzv. trojjediný model mozgu, ktorý rozdeľuje mozog na tri odlišné časti. Tento model predpokladá, že mozog je usporiadaný v hierarchii na základe rôznych vývojových štádií mozgu. Tieto tri časti sú:

1. plazí alebo primárny mozog (mozgový kmeň)

2. cicavčí alebo emocionálny mozog (limbický systém)

3. ľudský mozog (neokortex)

Jednotlivé časti sa vyvíjali postupne v priebehu evolúcie. Mozgový kmeň sa vyvinul ako prvý a je zodpovedný za naše primárne – inštinktívne reakcie. Limbický systém sa vyvinul nad mozgovým kmeňom a riadi naše emócie. Poslednou evolučne najmladšou časťou je neokortex, ktorý je zodpovedný za naše racionálne myslenie.

Rôzne časti mozgu sa aktivujú počas rôznych činností alebo situácií. Keď sme v nebezpečenstve a musíme rýchlo konať, aby sme si zachránili život, aktivuje sa reptilný mozog a pripravuje telo na reakciu útoku/útoku uvoľňovaním stresových hormónov. Ak v televízii sledujeme šokujúce správy alebo dostávame nepriaznivé informácie, limbický systém sa stimuluje a uvoľňuje také chemické látky, ktoré v tele vytvárajú emócie. A napokon, ak riešime problémy, rozhodujeme sa alebo sa hádame, neokortex je aktívny bez zapojenia ostatných častí.

Moderné zobrazovacie techniky, ako napríklad magnetická rezonancia, umožnili študovať, ako sa jednotlivé časti mozgu správajú počas rôznych zážitkov. Ukázalo sa, že procesy, ktoré prebiehajú v mozgu, sú veľmi zložité. Koncepcia trojjediného mozgu Paula MacLeana však napriek určitému zjednodušeniu dokáže opísať, ako sa mozog správa a ako to ovplyvňuje naše pocity, myšlienky a správanie.

Plazí alebo primárny mozog

Plazí mozog sa nachádza v zadnej a spodnej časti mozgu, ktorá sa nazýva mozgový kmeň. Správne fungovanie tejto oblasti nám pomáha odhaliť nebezpečenstvo a reagovať naň. U plazov táto štruktúra mozgu ovláda ich správanie, ako je agresia, dominancia, teritorialita a rituálne dvorenie. U ľudí zahŕňa plazí mozog ochranu seba, rodiny, majetku a fyzickú a sociálnu komunikáciu, ako je podávanie rúk, kývanie hlavou alebo uklonenie sa. Na veľmi základnej úrovni nám mozgový kmeň umožňuje rozlišovať známe od neznámeho. Známe veci zvyčajne považujeme za bezpečné a žiaduce, zatiaľ čo neznáme považujeme za podozrivé, kým ich nezaradíme do kontextu, v ktorom sa objavujú.

Mozog cicavcov alebo emocionálny mozog

Táto časť mozgu sa nazýva aj limbický systém. Obsahuje amygdalu a hypotalamus a jeho hlavnou funkciou sú emócie a učenie. Vyvíja sa veľmi skoro po narodení a reguluje motiváciu a emócie súvisiace s kŕmením, reprodukciou a väzbami. Limbický systém označuje všetky vnemy ako žiaduce (potešenie) alebo nežiaduce (bolesť/stres). Zaujímavé je, že táto časť mozgu nedokáže pracovať s predstavou času a nedokáže uplatňovať logiku. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú pre emocionálny mozog rovnaké. To môže vysvetľovať, prečo vás váš pes víta, akoby ste boli preč 30 rokov, aj keď ste boli preč len 30 minút. A vysvetľuje to aj to, prečo sa traumatizovaní ľudia zdajú byť zaseknutí v čase. Nervové spojenia v emocionálnom mozgu sú pod vplyvom raného stresu stále prepojené a aktivujú sa rovnako ako pred 50 rokmi, keď sa trauma stala. Zaseknutie v limbickom mozgu je problematické, pretože to nie je miesto, kde by sa malo čokoľvek dlhodobo ukladať. Dôsledkom tohto stavu je, že mozog je preťažený, a aby udržal prirodzené funkcie spojené s emocionálnym fungovaním, musí pracovať dlhšie a intenzívnejšie, čo vedie k rozvoju symptómov spojených s traumatickým stresom.

Ľudský mozog

Mozgová kôra je predná časť mozgu, ktorá je jedinečná pre primáty a u ľudí je ešte vyvinutejšia a je zodpovedná za veci, ktoré nás odlišujú od zvierat, ako je logika, uvažovanie, analýza a riešenie problémov, reč, porozumenie, vytváranie zmyslu, vôľa a múdrosť. Pokiaľ ide o zvládanie traumy, je potrebné presunúť alebo prepojiť emocionálne nabitý obsah z limbického systému do neokortexu, ktorý má väčšiu schopnosť dlhodobého uchovávania obsahu. Obrazne povedané, počas riešenia traumy sa musia otvoriť spojovacie cesty medzi oboma mozgami, aby mohlo dôjsť k prenosu obsahu. Kým sa tak nestane, neokortex nemôže urobiť nič, aby svojimi kognitívnymi funkciami vytlačil traumu. Dobre to možno ilustrovať na tom, že sa snažíme pomôcť niekomu, kto je v ťažkej kríze, prehovoriť ho z jeho stavu pomocou argumentov. Jedna zo známych psychoterapeutických metód, kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá sa snaží pôsobiť na prefrontálne oblasti mozgu (logika, uvažovanie, predstava o čase), nie je pri riešení traumy účinná.
Pôvodná trauma, ktorá zabezpečuje prežitie (či už skutočné alebo vymyslené), totiž vzniká v limbickom systéme (útok, útek, zamrznutie) a počas tohto stavu je prefrontálna kôra “vypnutá”. Čo dáva dokonalý zmysel – keď na vás útočí tiger, nemá zmysel o ničom premýšľať. Takže človeku v kríze alebo v intenzívnom emocionálnom rozpoložení nepomôžu žiadne argumenty.

Tri mysle v harmónii

Pre optimálne duševné a fyzické zdravie je teda nevyhnutné, aby všetky tri mozgy spolupracovali v harmónii. Na dosiahnutie tohto stavu nepotrebujete tím odborníkov, ktorí by váš mozog usporiadali. Teraz sa zastavte a skúste sa pomaly, zhlboka nadýchnuť. Skvelé! Počas pomalého, hlbokého dýchania sa všetky tri mozgy spájajú. Hlboké dýchanie tak možno považovať za holistický zásah do mozgu.

Doplnky stravy pre mozog a nervový systém

Doplnok stravy Saffron brain and neuro balancer od Superionherbs
Doplnok stravy - extrakt Hericium od Superionherbs
Doplnok stravy Ashwagandha Whitania Somnifera Extrakt od Superionherbs

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *