Dá sa zmeniť osobnosť človeka?

Je možné zmeniť osobnosť človeka alebo jeho základné charakterové vlastnosti, ktoré sa upevňujú počas celého života? Slávny rakúsky psychoanalytik Sigmund Freud zastával názor, že osobnosť človeka je pevne daná už v ranom veku počas prvých piatich rokov života. Aj mnohí súčasní psychológovia sa domnievajú, že celková osobnosť človeka je relatívne pevná a nemenná počas celého […]

PHARMACOPEA CZ s.r.o.

Dá sa zmeniť osobnosť človeka? Zatiaľ žiadne hodnotenia článku.

Je možné zmeniť osobnosť človeka alebo jeho základné charakterové vlastnosti, ktoré sa upevňujú počas celého života? Slávny rakúsky psychoanalytik Sigmund Freud zastával názor, že osobnosť človeka je pevne daná už v ranom veku počas prvých piatich rokov života. Aj mnohí súčasní psychológovia sa domnievajú, že celková osobnosť človeka je relatívne pevná a nemenná počas celého života.

Je teda možné správnym prístupom a tvrdou prácou dosiahnuť zmenu charakteru, alebo musíme akceptovať nežiaduce vlastnosti, ktoré nám bránia v dosiahnutí našich cieľov? Je osobnosť pevne daná?
Túžby po zmene osobnosti nie sú nezvyčajné. Plachí ľudia si môžu priať byť spoločenskejší a komunikatívnejší. Temperamentní jedinci si zasa môžu želať zachovať chladnú hlavu v emocionálne vypätých situáciách. V mnohých obdobiach života môže človek pociťovať potrebu zmeniť určité aspekty svojej osobnosti. Mnohí ľudia si dokonca dávajú ciele alebo záväzky, že by takúto zmenu chceli dosiahnuť. Pravdepodobne všetci poznáme novoročné predsavzatia, že budeme štedrejší, láskavejší alebo trpezlivejší človek.

Vo všeobecnosti môže byť uskutočnenie skutočných a trvalých zmien základných charakterových vlastností veľmi ťažké. Ak teda nie ste spokojní s niektorými aspektmi svojej osobnosti, môžete skutočne niečo zmeniť? Niektorí odborníci vrátane psychologičky Carol Dweckovej sa domnievajú, že kľúč k zmene charakteru sa nachádza pod povrchom základných charakterových vlastností, v oblasti našich vzorcov správania, návykov a presvedčení.

Carol S. Dwecková je americká výskumníčka v oblasti osobnostnej, sociálnej a vývinovej psychológie. Je absolventkou Yaleovej univerzity a profesorkou na Stanfordovej univerzite. Je členkou Americkej akadémie umení a vied.

Ako vlastne vzniká charakter človeka

Príroda verzus výchova

Aby sme pochopili, či sa osobnosť dá zmeniť, musíme najprv určiť, čo presne vytvára osobnosť. Tu prichádza na rad diskusia o prírode a výchove. Formuje osobnosť naša genetika (prirodzenosť) alebo výchova, skúsenosti a prostredie, v ktorom vyrastáme? V minulosti teoretici a filozofi často používali prístup jeden proti druhému a obhajovali význam buď prírody, alebo výchovy, ale dnes by sa väčšina odborníkov zhodla na tom, že naša osobnosť je formovaná kombináciou oboch síl.

Vzájomné pôsobenie týchto dvoch vplyvov dokonca prispieva k tomu, ako sa osobnosť prejavuje. Napríklad môžete mať genetické predpoklady byť priateľský a bezstarostný, ale práca vo vysoko stresovom prostredí vás môže viesť k tomu, že budete menej temperamentný a opatrný.

Príbeh dvojčiat

Karol Dweck predstavuje príbeh jednovaječných dvojčiat. Títo dvaja chlapci boli oddelení hneď po narodení a vyrastali oddelene pod vplyvom rozdielnej výchovy. Ako dospelí muži sa oženili so ženami s rovnakými krstnými menami, mali podobné záľuby a podobnú úroveň charakterových vlastností meranú na základe hodnotenia osobnosti.

Práve takéto príklady sú základom pre myšlienku, že naše osobnosti sú do veľkej miery mimo našej kontroly. Práve príklady podobné príbehu dvojčiat, ktoré namiesto toho, aby ich formovalo prostredie a jedinečné skúsenosti, formovali genetické vplyvy, zdôrazňujú silu genetických vplyvov.

Genetika je teda určite dôležitá, ale aj ďalšie štúdie ukazujú, že naša výchova a dokonca aj kultúra spolupôsobia s našimi genetickými predlohami a formujú to, kým sme.

Kľúčom je pozrieť sa tesne pod povrch osobnosti

Dr. Dwecková však verí, že zmeny osobnosti sú stále možné. Zdá sa, že základné charakterové črty sú počas nášho života nemenné, avšak vlastnosti, ktoré sa nachádzajú vo vrstve pod povrchom charakteru, sú podľa Dweckovej kľúčom k tomu, ako vyzerá osobnosť človeka. A práve vlastnosti v tejto vrstve sa podľa nej dajú zmeniť.

Čo sa vlastne nachádza v tejto vrstve tesne pod povrchom hlavnej postavy?

  • Presvedčenia a systémy presvedčení – teda náš pohľad na seba, svet a ostatných. To zohráva dôležitú úlohu pri formovaní čŕt hlavnej postavy. Snažiť sa zmeniť hlavné charakterové črty je veľmi ťažké, ale snažiť sa zmeniť tieto systémy presvedčení je oveľa reálnejšie a uskutočniteľné. Ich zmena sa potom premietne do toho, ako sa hlavné charakterové črty prejavujú.
  • Iné teórie hovoria o cieľoch a stratégiách ich dosahovania, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri formovaní osobnostných čŕt. Napríklad ak má niekto osobnosť typu A, môže sa naučiť nové zručnosti na dosahovanie cieľov a techniky zvládania stresu, a tak sa stať pokojnejším človekom.

“Systémy ľudských presvedčení zahŕňajú mentálne predstavy o povahe a fungovaní seba samého, ako aj vo vzťahu k iným ľuďom a svetu. Ľudia si tieto systémy presvedčení a predstáv vytvárajú už od raného detstva. Mnohí odborníci na osobnosť rôzneho zamerania sa zhodujú, že tieto zložky sú základnou súčasťou osobnosti,” hovorí Carol Dwecková.

Prečo sa zamerať na systémy viery?

Hoci zmena týchto vzorcov nemusí byť jednoduchá, je to dobrý východiskový bod. Pretože to, čomu veríme, ovplyvňuje náš život od základov, ovplyvňuje to, ako vnímame seba a iných, ako fungujeme v každodennom živote, ako pristupujeme k životným výzvam a ako formujeme medziľudské vzťahy. Ak zmeníme vzorec presvedčenia, je to niečo, čo môže mať vplyv na naše správanie a možno aj na určité aspekty našej osobnosti.

Vezmite si napríklad to, ako vnímate sami seba. Presvedčenie, že vaše osobné vlastnosti a atribúty možno zmeniť alebo že sú nemenné. Ak veríte, že vaša inteligencia je pevne daná, pravdepodobne sa nebudete snažiť prehĺbiť vlastné myslenie. Naopak, ak veríte, že inteligenciu možno zvýšiť, vynaložíte úsilie, aby ste sa pokúsili prehĺbiť svoje myslenie.

Zmena, ktorá vedie k lepšiemu vnímaniu seba samého

Je jasné, že presvedčenie ovplyvňuje to, ako sa človek správa. Vedci však zistili, že ľudia môžu zmeniť svoj vlastný systém presvedčení, aby získali lepší postoj k sebe samým. V jednej štúdii študenti dosiahli lepšie hodnotenie od učiteľov, lepší priemer známok a väčší pocit spokojnosti pri štúdiu po tom, čo zistili, že mozog vytvára nové neurónové spojenia ako reakciu na získavanie nových vedomostí.

Fixné myslenie verzus rastové myslenie

Vlastný výskum Carol Dweckovej ukázal, že to, ako sú deti chválené, ovplyvňuje to, ako vnímajú samy seba. Tí, ktorí sú chválení za svoju inteligenciu, majú tendenciu vnímať osobné vlastnosti ako nemenné (fixné nastavenie mysle) – buď ich máte, alebo nemáte. Zatiaľ čo deti, ktoré sú chválené za snahu, vnímajú inteligenciu ako tvárnu veličinu (rastové myslenie). Dwecková zistila, že takéto deti majú väčšiu odolnosť pri zvládaní stresových situácií a majú väčšiu túžbu učiť sa nové veci.

Čo teda môžeme urobiť, aby sme zmenili svoje charakterové vlastnosti?

Zmeniť sa z introverta na extroverta bude veľmi ťažké, ak nie nemožné. Podľa odborníkov však existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste dosiahli trvalé zmeny v určitých aspektoch svojej osobnosti.

  • Zamerajte sa na zmenu svojich návykov. Psychológovia zistili, že ľudia, ktorí vykazujú pozitívne osobnostné črty (napríklad láskavosť a úprimnosť), si vytvorili zvyčajné reakcie správania, ktoré majú posilnené. Zvyky sa dajú naučiť, takže ak postupne zmeníte zaužívané spôsoby reagovania, tak môžete zmeniť charakterovú črtu. Samozrejme, musíte počítať s tým, že vytvorenie nového návyku alebo prelomenie starého si vyžaduje úsilie. Ale s dostatočným nácvikom sa nový zvyk môže stať druhou prirodzenosťou.
  • Zmeňte svoje vnímanie seba samého. Ak veríte, že sa nemôžete zmeniť, potom k žiadnej zmene nedôjde. ak sa snažíte byť otvorenejší, ale veríte, že vaša introverzia je nezmeniteľná vlastnosť, potom sa jednoducho nikdy nebudete snažiť byť spoločenskejším človekom. Ak však veríte, že vaše osobnostné charakteristiky sa dajú zmeniť, pravdepodobne sa budete snažiť byť spoločenskejší.

  • Pridajte tomuto procesu dôležitosť. Výskum Carol Dweckovej opakovane ukázal, že oceňovanie úsilia pred schopnosťami je nevyhnutné. Namiesto toho, aby ste si hovorili: “Som šikovný” alebo “Som talentovaný”, nahraďte to slovami: “Pracoval som naozaj tvrdo” alebo “Našiel som spôsob, ako na to prísť. Mali by ste si vypestovať rastové nastavenie mysle a nie fixné nastavenie mysle. Rastové nastavenie mysle vám uľahčí zažívať zmeny a rast.

  • Predtým, ako to budete môcť urobiť, si to zahrajte. Psychológ Christopher Peterson si skoro uvedomil, že jeho introvertná osobnosť môže nepriaznivo ovplyvniť jeho kariéru akademika. Aby to prekonal, rozhodol sa, že sa začne správať extrovertne v situáciách, ktoré si to vyžadujú, napríklad pri vystúpení pred triedou plnou študentov alebo pri prezentácii na konferencii. Nakoniec sa toto správanie jednoducho stalo jeho druhou prirodzenosťou. Aj keď potvrdil, že je stále introvert, naučil sa, ako sa stať extrovertom, keď to bolo potrebné.

Zmena osobnosti nemusí byť jednoduchá a zmeniť niektoré široké črty nemusí byť nikdy úplne možné. Vedci sa však domnievajú, že existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste zmenili určité časti svojej osobnosti. Aspekty, ktoré existujú pod úrovňou týchto širokých čŕt a ktoré môžu viesť k skutočným zmenám v spôsobe, akým konáte, myslíte a fungujete v každodennom živote.

Sila viery v to, že sa môžete zlepšiť

Video prednáška Dr. Dweck s českými titulkami

Prosím, ohodnoťte článok

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *