Tag Archives: Regenerácia

Články o možnostiach regenerácie organizmu

Regenerácia organizmu je proces obnovy tela. Prebieha v našom tele v uzavretom kruhu až do spotrebovania všetkých stavebných materiálov alebo do smrti. Jedná sa o nahradenie odumretého alebo opotrebovaného tkaniva novým.

Tento proces môžeme výrazne podporovať a ovplyvňovať správnou životosprávou a zdravým životným štýlom. Rovnako tak aj rýchlosť obnovy organizmu. Tá priamo závisí na zdraví jedinca, dostupnosti potravy a nápojov, fyzickej a psychickej zdatnosti a možnosti odpočinku.

Regenerácia organizmu po zranení alebo chorobe je rýchlejšia, ak telo dostáva zvýšený počet vitamínov a živín pre obnovu všetkých telesných funkcií. Medzi bežné príznaky patrí zvýšená únava, malátnosť a niekedy aj chudokrvnosť, alebo tiež nesprávna regulácia telesnej teploty.

Pomôžte prirodzenej obnove vášho organizmu prírodnou cestou